Det Grønne Miljøudvalg

Medlemmer
Povl Markussen, Tømmerstræde 3, tlf. 2764 0594, mail
Helene Eskildsen, Høkerlængen 6, tlf. 4364 9686
Jens Thejsen, Tømmerstræde 1 
Sif Enevold, Væverlængen 4, tlf. 3145 6747 repræsentant fra afdelingsbestyrelsen