Det Grønne Miljøudvalg

Medlemmer
Povl Markussen, Tømmerstræde 3, tlf. 2764 0594, mail
Henrik Hansen, Torveslipperne 12, tlf. 61687731
Jens Thejsen, Tømmerstræde 1 
Sif Enevold, Væverlængen 4, tlf. 3145 6747 repræsentant fra afdelingsbestyrelsen