Skulpturudvalg

Medlemmer af Skulpturudvalget:
 
Valgt på beboermødet: 
Jens Thejsen, Tømmerstræde 1, tlf. 2369 6116
Lis Livornese, Tingstræderne 13, tlf. 2665 3810 
Miriam Holst Åleslippen  57, tlf. 2927 7943
Britt Gerner, Pugestræde 11, tlf. 2980 0572
Anne Tittmann, Høkerlængen 9, tlf. 2586 8455
Udpeget af Udearealudvalget:
vakant
Udpeget af Afdelingsbestyrelsen:
Gert Pedersen, Bryggerlængen 26, tlf.: 6178 7035

 
 
Kommissorium
Formålet med Skulpturudvalget er, at der rundt omkring på Hyldespjældets torve og pladser  opstilles skulpturer.
Skulpturudvalgets opgaver:
• At arrangere skulpturudstillinger i Hyldespjældet
• Kontakt og aftaler med kunstnere
• Tilsyn med skulpturerne
• At skabe sammenhæng mellem kunst og almene boligafdelinger
• PR og formidling af udstillinger og aktiviteter, herunder vedligehold af 
   hjemmesiden www.skulpturbank.dk  
• At søge ekstern økonomi til udstillinger fra fonde, sponsorer mv.
• At afsøge muligheder for indsamling og støtte til indkøb af nye skulpturer
• Aflægge regnskab til fonde, sponsorer mv. samt til beboermødet.  
 
Skulpturudvalget består af 7 medlemmer:
5 medlemmer vælges på beboermøde for et år ad gangen. Afdelingsbestyrelsen og Udearealudvalget udpeger hver et medlem til Skulpturudvalget.
Afdelingens kasserer fører regnskab med de økonomiske midler.
Skulpturudvalget aflægger beretning og regnskab for beboermødet hvert forår. På samme møde foretages valg til udvalget. 
Udvalget kan søge penge på afdelingens aktivitetsbudget.
Udvalget aftaler selv en møderække og skriver referat som offentliggøres på www.hyldenet.dk  
Godkendt på beboermødet den 18. marts 2013