Beboerdemokrati

Beboermøder

En vigtig del af Hyldespjældet er beboerdemokratiet og beboerne indflydelse på de beslutninger.

Alle beboere har adgang til og stemmeret på beboermøderne og alle kan her give deres mening tilkende.

Beboermødet træffer en række beslutninger om budgetter, handleplaner mv.

Beboermødet vælger også medlemmer til en række udvalg. Du kan læse mere om de forskellige udvalg via indholdsfortegnelsen på denne side.

Udvalg
Beboermøderne nedsætter udvalg til varetagelse af diverse opgaver. Udvalgene holder møde efter efter behov. 

Udvalgenes medlemmer udpeges på et beboermøde. Endvidere udpeger  Afdelingsbestyrelsen medlemmer til de nedsatte udvalg.