Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af:

Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold, Afdelingsbestyrelsen
Peter Kristensen, Afdelingsbestyrelsen
Allan Høyer, Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Henrik Hansen, UAU
Gert Pedersen, Bryggerlængen 26, tlf.: 6178 7035 Beboervalgt
Mona Laursen, Gildestræde 8, tlf.: 21562689 Beboervalgt
Leif Standbech: Torveslipperne 13, tlf.: 53300795 Beboervalgt
Danny Stilling, Ejendomsmester

Læs alt om helhedsplanen på Bo-Vests hjemmside her