Om Hyldespjældet

Hyldespjældet er en boligafdeling under VA (Vridsløselille Andelsboligforening) og ligger i det nordlige Albertslund tæt på Vestskoven. Nærmeste naboer  er Galgebakken, Topperne og Landsbyen Herstedvester.

Bebyggelsen er grupperet i adresserne Stræderne, Længerne, Slipperne og Storetorv, f.eks. Snorrestræde 1, Torvelængerne 1, Åleslippen 1 og Storetorv 1.
Hyldespjældet er opført fra 1974 til 1976. Arkitekt er Ole Asbjørn Birch og landskabsarkitekt er Andreas Bruun. 

Bebyggelsen er opført i betonelementer i røde, brune og blå farver. Et særpræg for bebyggelsen er samspillet mellem den indfarvede beton og farverne på vinduer og døre.  
 
Navnet Hyldespjældet
Hyldespjældet er et gammelt marknavn. Det menes at det stammer fra tiden inden udskiftningen, hvor markerne havde navne,
så man kunne holde styr på dem og finde ud af, hvem der skulle dyrke hvilken mark fra år til år.
Navnet står på gamle kort. "Hyld" hentyder til, at den var omkranset af hyldetræer. "Spjæld" hentyder til netop omkransningen - indelukke, afspærring, og har altså ikke noget som helst med fængsel at gøre. Fængslet kom til meget senere omkring 1850'erne.