Urin-separering

Nogen kalder det Gyllestræde…..
Men det hedder altså Gildestræde! Alligevel er der noget om snakken. I Gildestræde og Tømmerstræde opsamler vi nemlig urinen fra 10 lejligheder. Det har vi gjort i 11 år, fra de 10 installerede urinsorterende toiletter. Urinen opbevares i 5 store tanke, der er gravet ned på trekanten mellem Gildestræde og Potterstræde. Har du ikke hørt om projektet før, lyder det måske som en joke. Men den er god nok. Der er mening med galskaben, og faktisk donerer vi urinen til videnskaben!
Det er nemlig sådan, at Landbohøjskolen har brug for urinen til et stort markforsøg, de kører på deres marker i Høje-Taastrup. Her sammenligner de urin med alle mulige andre by-gødnings-former, så som kompost, spildevandsslam og fæces samt kunstgødning og ingen ting. Projektet har kørt i en del år, og det er nu det bliver spændende, for det vigtige er at finde ud af, hvordan gødningernes langsigtede påvirkning af jorden er. Ind til videre viser forsøgene, at urinen hører til helt i toppen. Der findes simpelthen næppe nogen bedre gødning. Faktisk er det sådan, at hver af os hvert år tisser næringsstoffer nok til at dyrke 250 kilo korn! Og der til kommer, at urinen ikke bare indeholder de stoffer, planterne skal bruge meget af (NPK), men også den mangfoldighed af mikro-næringsstoffer, som planterne skal bruge lidt af for at gro godt. Hvis man derfor vil et bæredygtigt samfund, så er det et must at finde veje til at få urinen ind i kredsløbet igen, i stedet for at hælde den i kloakken og destruere dens livgivende kræfter på rensningsanlæggene. Det er det, vores pilotprojekt med de 10 urinsorterende toiletter handler om. Og det var derfor, Landbohøjskolen var forbi den 28. april med en stor gylletankvogn for at suge urinen op og køre den ud til de hungrende planter på deres forsøgsmarker.