Træværkstedsudvalg

Udvalget består af:

Kjeld Nielsen, Torvelængerne 12, tlf. 3043 6258
Patrick Wilson, Pugestræde 9, tlf. 6160 8903
Morten Rude, Væverlængen 4, tlf. 2682 8094

Fra Afdelingsbestyrelser:
Peter Kristensen, Åleslippen 1, tlf. 2331 8642

Udvalgets kompetence

Det er udvalgets opgave at fungere som styregruppe for træværkstedet og formidler af beboernes ønsker og ideer til indretning og brug.

Træværkstedsudvalget træffer under ansvar over for beboermødet alle beslutninger vedr. træværkstedets drift og brug.
Herunder:
- Varetagelse af udlån af værkstedet
- Bemanding af en ugentlig åbningsaften
- Udarbejde af forslag til regler for brug af træværkstedet til godkendelse
  på beboermødet, herunder depositum for lån af nøgle, maskiner m.m.

Økonomi og drift:
Udvalget kan søge afdelingsbestyrelsen/beboermødet om et rådighedsbeløb til køb af nye redskaber og maskiner. Indkøbene foretages efter aftale med driften.

Træværkstedsudvalget
Udvalget består af 5 medlemmer. De fire medlemmer vælges på beboermøde i september. Det femte medlem udpeges af afdelingsbestyrelsen. Vælger beboermødet ikke et udvalg, varetages funktionen af afdelingsbestyrelsen.

 

Bestil værkstedet og læs mere om mulighederne på værkstedet. læs her