Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges på skift for en to-årig periode af og blandt beboerne på et beboermøde, der finder sted i marts måned. 

Afdelingsbestyrelsen holder møde kl. 19 - 22 den første tirsdag i måneden i mødelokalet ved ejendomskontoret, Storetorv 39 på følgende datoer: 

3. januar 2023

30. januar 2023

1. marts 2023 ( inkl. Markvandring kl. 16:30 - 18:30 med spisning )

13. april 2023

Afdelingsbestyrelsen oplyser om sine aktiviteter her på hjemmesiden.

Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens kasserer kan træffes kl. 19 på alle mødedage.
 
 
Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens kasserer Sif Enevold kan kontaktes på mail: n60@bo-vest.dk eller brev til Afdelingsbestyrelsen, Storetorv 39.
 
Afdelingsbestyrelsens forretningsorden. Læs den her
        Vinie Hansen
        Tømmerstræde 3
        Tlf. 4022 7890
 
      
 
 
   
 
 
       Sif Enevold
       Væverlængen 4
       Tlf. 3145 6747
 
 
 
 
Gert Pedersen
Bryggerlængen 26
Tlf.: 6178 7035
 
 
 
 
                   
                      
         

Betina Laurunh
Åleslippen 37
tlf. 3135 0102

                   

  
       
Henning Larsen, Torvelængerne 10
tlf. 3161 1097
 Suplpeanter:
 
 
 
laila Kiss
Torveslipperne 15
Tlf.: 2899 7447
 
 
 
 
Peter Kristensen
Gildestræde 1
tlf. 2331 8642
 
 
 
 
 
 
 
Vibeke Lange, Sadelstræde 3
Tlf.: 5053 1970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                     
 
 
 
  
 

Beboervalgte revisorer:

Beboermødet vælger en revisor, der på beboernes vegne reviderer afdelingsbestyrelsens forvaltning af kontiene for beboeraktiviteter:
 
Janne Storm, Tingstræderne 5, tlf.: 61778691
Henrik Hansen, Torveslipperne 12, tlf.: 6168 7731