Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges på skift for en to-årig periode af og blandt beboerne på et beboermøde, der finder sted i marts måned. 

Afdelingsbestyrelsen holder møde kl. 19 - 22 den første tirsdag i måneden i mødelokalet ved ejendomskontoret, Storetorv 39 på følgende datoer: 


Afdelingsbestyrelsen oplyser om sine aktiviteter her på hjemmesiden.

Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens kasserer kan træffes kl. 19 på alle mødedage.
 
 
Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens kasserer Sif Enevold kan kontaktes på mail: n60@bo-vest.dk eller brev til Afdelingsbestyrelsen, Storetorv 39.
 
Afdelingsbestyrelsens forretningsorden. Læs den her
        Vinie Hansen
        Tømmerstræde 3
        Tlf. 4022 7890
 
      
 
 
   
 
 
       Sif Enevold
       Væverlængen 4
       Tlf. 3145 6747
 
 
 
 
Gert Pedersen
Bryggerlængen 26
Tlf.: 6178 7035
 
 
 
 
               
                      
         

Vibeke Lange, Sadelstræde 3
Tlf.: 5053 1970

                   

  
 
 
 
 
 
 
 
       
HDaniel Zakhari, 
Krageslippen 11
tlf.: 5393 2620

 Suplpeanter:
 
 
 
Britt Gerner
Pugestræde 11
tlf.: 2980 0572

 
 
 
 
 
Thomas Jørgensen
Tingstræderne 21
tlf. 2384 6343
 
 
 
 
 
 
 
 
 Randi Kristensen
  xxx
xxxxxxx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                     
 
 
 
  
 

Beboervalgte revisorer:

Beboermødet vælger en revisor, der på beboernes vegne reviderer afdelingsbestyrelsens forvaltning af kontiene for beboeraktiviteter:
 
Janne Storm, Tingstræderne 5, tlf.: 61778691
Henrik Hansen, Torveslipperne 12, tlf.: 6168 7731