Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges på skift for en to-årig periode af og blandt beboerne på et beboermøde, der finder sted i april måned. 

Afdelingsbestyrelsen holder møde kl. 19 - 22 den første torsdag i måneden i mødelokalet ved ejendomskontoret, Storetorv 39. 

Afdelingsbestyrelsen oplyser om sine aktiviteter her på hjemmesiden.

Afdelingsbestyrelsen og bestyrelsens kasserer kan træffes kl. 19 på alle mødedage.
 
Afdelingsbestyrelsens forretningsorden. Læs den her
 
Henvendelse til Afdelingsbestyrelsen kan ske på mail: n60@bo-vest.dk  eller brev til Afdelingsbestyrelsen, Storetorv 39.
        Vinie Hansen
        Tømmerstræde 3
        Tlf. 4022 7890
 
      
 
 
   
 
 
       Sif Enevold
       Væverlængen 4
       Tlf. 3145 6747
 
 
 
       Per Zoffmann Jessen
       Åleslippen 57
       Kasserer
       Tlf. 2122 7513
 
 
 

Jørgen Lou
Færgeslippen 1
Tlf. 2620 3203

 

  
               
 Henning Larsen, Torvelængerne 10
tlf. 31611097
 Suplpeanter:
 
Laila Kiss
Torveslipperne 15
 
 
Peter Kristensen
Åleslippen 1
  Vibeke Lange, Sadelstræde 3
 
Sekretær:
Kontorassistent       
Bente Eskildsen
                     
 
 
 
  
 

Beboervalgte revisorer:

Beboermødet vælger to revisorer, der på beboernes vegne reviderer afdelingsbestyrelsens forvaltning af kontiene for beboeraktiviteter:

Britt Gerner, Pugestræde 11
Henrik Hansen, Torveslipperne 12, tlf. 6168 7731