Agendaplan

Hyldespjældets Miljøhandlingsplan / Agendaplan 2015-2016:

Målsætninger for perioden 2016-20 opstilles følgende overordnede mål:

• Genanvendelse: Mindst 2/3 af affaldet i affaldsøerne bliver sendt til 
   genanvendelse i 2020.
• Varme: Varmeforbruget pr. person er stabilt perioden igennem.
• El: Elforbruget pr. person er under gennemsnittet i Albertslund.
• Vand: Vandforbruget pr. person er under gennemsnittet i Albertslund.

Indsatsområder: 

Affald-genbrug:
• Sikre at den nye affaldsordning med nedgravede beholdere bliver
   etableret, kommer til at fungere godt og vi får høje
   genanvendelsesprocenter.
• Lave kampagne om hvordan man kan indrette sin sortering indendørs.
• Tilbyde hjælp til hjemmekompostering.
• Deltage i Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag i
  foråret.

Energi, Klima og Renovering:
• Deltage i byggeudvalget og arbejde for efterisolering, vedvarende energi og bæredygtige løsninger i den endelige renoveringsløsning.
• Indsats i forhold til det individuelle elforbrug.
• Bakke op om relevante NGO aktiviteter i forbindelse med COP 21 i Paris.
• Deltage som demonstrationsprojekt om udebelysning i Albertslund Kommune og Gate 21s Interreg-projekt ”Lysets metropol”.

Endvidere vil vi:
• Lave vandsparekonkurrence sammen med Agenda Centeret.
• Vedligeholde vores 2 mosaikker.
• Vedligeholde vores Junglesti.
• Afholde nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2016
  Sørge for relevant information til www.hyldenet.dk, Facebook og til hvert
  nummer af Hyldeposten.
• Sikre opfyldelsen af vores mål for 2016-2020.