Motionsudvalg

 
Kommissorium for motionsudvalget:
Formålet med udvalget er at sikre, at brugen af motionslokalet sker i henhold til de til enhver tid gældende regler, som er vedtaget på et beboermøde.
Udvalgets kompetence:
Det er udvalgets opgave at fungere som styregruppe for motionslokalet og formidler af beboernes ønsker og ideer til indretning og brug.
Motionsudvalget træffer under ansvar over for beboermødet de overordnede beslutninger vedr. motionslokalets drift og brug.
Herunder:
- At motionslokalet ikke bruges som varmestue
- At åbningstiden overholdes
- At lokalerne rengøres af brugerne efter brug
- At der ikke larmes og ryges i lokalerne
- At uddele advarsler og/eller udelukke brugere som gentagne gange ikke
  overholder reglerne for brug og/eller tilsidesætter advarsler
- At indstille størrelsen af depositum for nøgle til
  afdelingsbestyrelse/beboermøde
- At udarbejde ændringer/forslag til regler for brug af motionslokalet til
  godkendelse på beboermødet
 
Motionsudvalget består af følgende medlemmer:
Udpeget af Afdelingsbestyrelsen:
Jan Wisler, Torvelængerne 6

Valgt på beboremøde i 17. september 2020:
Gitte-Elise Klausen, Snorrestræde 12, tlf. 2665 3810
Anne-Merete Larsen, Torvelængerne 11, tlf. 4143 4955