Motionsudvalg

Kommissorium for motionsudvalget:
Formålet med udvalget er at sikre, at brugen af motionslokalet sker i henhold til de til enhver tid gældende regler, som er vedtaget på et beboermøde.

Udvalgets kompetence:
Det er udvalgets opgave at fungere som styregruppe for motionslokalet og formidler af beboernes ønsker og ideer til indretning og brug.
Motionsudvalget træffer under ansvar overfor beboermødet de overordnede beslutninger vedr. motionslokalets drift og brug.

Herunder:
- At motionslokalet ikke bruges som varmestue
- At åbningstiden overholdes
- At lokalerne rengøres af brugerne efter brug
- At der ikke larmes, drikkes alkohol eller ryges i lokalerne
- At udarbejde ændringer/forslag til regler for brug af motionslokalet til
godkendelse på beboermødet
Godkendt på beboermødet den 17. juni 2020
Revideret på møde i motionsudvalget den 9. januar 2022
Revideret på møde i afdelingsbestyrelsen den 11. januar 2022 

Brugerregler
Og hvilke regler gælder der for brug af motionsrummet? Læs dem her 

Motionsudvalget består af følgende medlemmer:

Valgt på beboremøde i 20. september 2023:

Daniel Zakhari, Krageslippen 11, tlf.: 5393 2620
Hjalte Gerløv Christensen, Åleslippen 16, tlf.: 2072 9411
Dan Pedersen, Suderlængen 15, tlf.: 4276 0367
Peter Elias Winkler, Store Torv 29, tlf.: 6069 6951
Jørgen Lou, Færgeslippen 1, tlf.: 2620 3203

Fra afdelingsbestyrelsen:

Vinie Hansen
vakant