Motionsudvalg

Kommissorium for motionsudvalget:
Formålet med udvalget er at sikre, at brugen af motionslokalet sker i henhold til de til enhver tid gældende regler, som er vedtaget på et beboermøde.

Udvalgets kompetence:
Det er udvalgets opgave at fungere som styregruppe for motionslokalet og formidler af beboernes ønsker og ideer til indretning og brug.
Motionsudvalget træffer under ansvar over for beboermødet de overordnede beslutninger vedr. motionslokalets drift og brug.

Herunder:
- At motionslokalet ikke bruges som varmestue
- At åbningstiden overholdes
- At lokalerne rengøres af brugerne efter brug
- At der ikke larmes, drikkes alkohol eller ryges i lokalerne
- At indstille størrelsen af depositum for nøgle til afdelingsbestyrelse/beboermøde
- At udarbejde ændringer/forslag til regler for brug af motionslokalet til
godkendelse på beboermødet
Godkendt på beboermødet den 17. juni 2020
 
Motionsudvalget består af følgende medlemmer:
Udpeget af Afdelingsbestyrelsen:
Jan Wisler, Torvelængerne 6
Mikkel Sliben-Bjørnsen, Bryggerlængen 16, tlf. 2065 4150

Valgt på beboremøde i 17. september 2020:
Gitte-Elise Klausen, Snorrestræde 12, tlf. 2665 3810
Anne-Merete Larsen, Torvelængerne 11, tlf. 4143 4955