Affald og genbrug

Affaldsøerne med nedgravede beholdere til husholdningsaffaldet / Sorteringsvejledning 

I Affaldsøerne rundt om i Hyldespjældet kan du komme af med dit husholdningsaffald i 7 fraktioner. Det er: Madaffald, papir, glas, metal, plast, pap/karton og restaffald (det der ikke kan genbruges).
 
Madaffaldet må kun komme i grønne bioposer. Det er vigtigt! De grønne bioposer er lavet af majsstivelse, de skader ikke biogas- og komposteringsprocessen. Men det gør plastposer. Så kun grønne bioposer til madaffaldet! Nye bioposer bliver husstandsomdelt. Løber du tør inden, kan du altid hente nogen på Ejendomskontoret eller Genbrugsgården.
 
Her kan de se hvordan du skal sortere dit husholdningsaffald i affaldsøerne. Farlig affald skal dog afleveres på Genbrugsgården.