Helhedsplan

Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af følgende:
 
Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold, Afdelingsbestyrelsen
Peter Kristensen, Afdelingsbestyrelsen
Betina Laurunh, Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Henrik Hansen, UAU
Gert Petersen, Beboervalgt
Mona Laursen, Gildestræde 8, tlf.: 21562689 Beboervalgt
Leif Standbech: Torveslipperne 13, tlf.: 53300795 Beboervalgt
Danny Stilling, Ejendomsmester
 
Læs alt om helhedsplanen på Bo-Vests hjemmside her