Helhedsplan

Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af følgende:
 
 
Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Per Zoffmann Jessen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Gitte Elise Klausen, UAU
Jan Dahl, Special viden
Janne Storm, Beboervalgt
Christian Birk Hansen, Beboervalgt
Jesper Handskemager, Afdelingsleder
 
Ud over repræsentanter fra Hyldespjældet deltager repræsentanter fra Bo-Vest, Cowi samt diverse eksperter.
 
 
 
 
Der var fuld hus i beboerhuset til visionseminaret mandag den 20 juni. 
 
 
Der var intens aktivitet aftenen igennem
 
 
Gruppearbejde om helhedsplanen i grupper om arkitektur, boligen, miljø og energi samt fællesaktiviteter