Helhedsplan

Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af følgende:
 
Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold, Afdelingsbestyrelsen
Peter Kristensen, Afdelingsbestyrelsen
Betina Laurunh, Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Henrik Hansen, UAU
Gert Petersen, Beboervalgt
Mona Laursen, Beboervalgt
Leif Strandbech, Beboervalgt
Danny Stilling, Ejendomsmester
 
Læs kommissoriet for byggeudvalget her
 
Læs kommissoriet for byggeudvalgets forretningsudvalg her
 
Læs alt om helhedsplanen på Bo-Vests hjemmside her