Helhedsplan

Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af følgende:
 
 
Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Per Zoffmann Jessen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold Afdelingsbestyrelsen
Peter Kristensen Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Gitte Elise Klausen, UAU
Gert Petersen, Beboervalgt
Janne Storm, Beboervalgt
Henrik Hansen, Beboervalgt
Jesper Handskemager, Afdelingsleder
 
Læs alt om helhedsplanen på Bo-Vests hjemmside her