Helhedsplan

Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af følgende:
 
Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold, Afdelingsbestyrelsen
Daniel Zakhari , Afdelingsbestyrelsen
Randi Kristensen, Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Henrik Hansen, UAU
Gert Petersen, Beboervalgt
Michael Rasmussen, Beboervalgt
Leif Strandbech, Beboervalgt
Danny Stilling, Ejendomsmester
 
Læs kommissoriet for byggeudvalget her
 
Læs kommissoriet for byggeudvalgets forretningsudvalg her
 
Læs alt om helhedsplanen på Bo-Vests hjemmside her
 
Har du spørgmål til byggesagen, kontakt NCC: 
Du kan ringe til Linda på telefon 41 70 43 34. Det kan du mandag.
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15-18. Udenfor kontortiderne er der
telefonsvarer.
Hvis du vil skrive til Linda, så kan du gøre det på
e-mail: hyldspj@ncc.dk