Helhedsplan

Byggeudvalget er nedsat af beboermødet og består af følgende:
 
 
Vinie Hansen, Afdelingsbestyrelsen
Per Zoffmann Jessen, Afdelingsbestyrelsen
Sif Enevold Afdelingsbestyrelsen
Peter Kristensen Afdelingsbestyrelsen
Povl Markussen, GMU
Gitte Elise Klausen, UAU
Jan Dahl, Specialviden
Janne Storm, Beboervalgt
Christian Birk Hansen, Beboervalgt
Jesper Handskemager, Afdelingsleder
 
Læs alt om helhedsplanen her