Kompostgården

Kompostgården

Kompostgården ligger på Strædernes p-plads.

Her kan du aflevere:
Haveaffald – stort og småt, hårdt og blødt. F.eks. grene, ukrudt, græs, blomster, potteplanter, kattegrus og halm og strøelse fra kaninburet.

Du kan også aflevere ren jord, græstørv, grus, fliser og sten.

I Kompostgården er der skiltning, der viser hvor tingene skal hen.

I Kompostgården kan du også kompostmuld og flis til din have.