Husdyrregler

Husdyrregler

1.
Det er tilladt at holde op til 2 husdyr i en bolig i Hyldespjældet, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand og dyrene ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere. Det er dog ikke tilladt at holde hund i en 1-rumsbolig.

2.
Alle hunde og katte skal registreres af Husdyrudvalget senest 1 måned efter indflytning/anskaffelse.
For at blive registreret skal følgende medbringes:
Hunde over 16 uger: Gyldige forsikringspapirer 1), gyldig vaccinationsattest på Hundesyge og Parovirus og gerne leverbetændelse (Coronavirus).

Det anbefales at forebygge mod ræveskab ved at bruge en spot-on (pipette) i nakken på hunden (recept) en gang om måneden.

Katte over 16 uger: Gyldig vaccinationsattest på Kattesyge og Katteinfluenza.

3.
Udegående katte over 1 år skal være neutraliserede:
Hunkatte:P-piller/sterilisation
Hankatte: Kastration
Dispensation herfra kan gives for racekatte m.m. og skal søges hos afdelingsbestyrelsen.

4.
Alle hunde født efter den 1. januar 1993 skal mærkes og registreres i Dansk Hunderegister 2) Mærkning af hunde skal enten foretages ved øre- eller lysketatovering eller elektronisk ved injektion af en chip. Hunde skal være mærket tydeligt med ejerens navn, adresse og telefonnummer.

5.
Alle katte skal være øremærket eller chipmærket og registeret hos dansk Katte register. En gang om året i maj måned vil hjemløse/ ikke mærkede katte blive indfanget af en kattefanger. De indfangede katte vil blive bragt til et internat eller aflivet efter gældende lovgivning 3).

Ejerne hæfter for alle udgifter til indfangning, evt. aflivning eller neutralisering af kattene. Besøg af Kattefangeren skal orienteres i Hyldeposten og ved opslag på Hyldespjældets egne opslagstavler mindst 1 måned før.

6.
Det er forbudt at lade sin hund færdes uden at den føres i snor. Dyret må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over det. Det gælder i Hyldespjældet og på vore parkeringspladser 4)

7.
Hundeejere har pligt til at fjerne eventuelle efterladenskaber, hvis hunden besørger på Hyldespjældets område.

Katteejere skal anlægge enten en kattebakke eller et passende, altid nygravet og nyrevet jordstykke i egen have, så katten kan bruge det om toilet. Katten skal have mulighed for at opholde sig et varmt og tørt sted udendørs. Eksempelvis en trækasse med et tæppe i et skuret.

8.
Der er forbud mod at holde muskelhunde og blandinger heraf i boliger i hyldespjældet. De definerede 9 muskelhunderacer er
- Amstaff
- Bullmastiff
- Bullterrier
- Dogo
- Argentino
- Dogo de Bordeux
- Americano Bull Terrier
- Pitt Bull Terrier og Tosa Inu, ( begge forbudt ved lov).
Hvis der er eller opstår tvivl om hundens racetilhørsforhold, skal beboeren efter krav fra Bo-vestkunne dokumentere dette efter konsultation hos en af BO-VEST godkendt dyrlæge.

Såfremt dyrlægen ikke kan identificere en af disse racer, må disse hunde anses for at være tilladte i Hyldespjældet.

9.
Kun skriftlige klager over brud på husdyrreglerne vil kunne tages op til behandling af BO-VEST.

10.
Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil det medføre, at tilladelsen til at holde husdyr inddrages og at husdyret omgående skal fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen er inddraget og beboerne fortsat holder husdyr, vil dette blive betraget som misligholdelse af lejemålet, og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven.

1) Medfør af § 8 stk. 3, lov om hunde, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969
2) Lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, som ændret senest vedlov nr. 1064
   af 23. december 1992.§ 1, stk. 2, og § 12, stk. 3
3) Bekendtgørelse nr. 384 af 17. juni 1984 ,kapitel 5, § 13, stk. 2.
4) Medfør af § 8, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969

Vedtaget af beboermødet 29. april 2009

Du registrerer din hund eller kat her