Husdyrregler

 Husdyrregler for Hyldespjældet

Har du spørgsmål til husdyrreglerner, kontakt afdelingsbestyrelsen på 
n60@bo-vest.dk

Det er tilladt at holde op til 2 husdyr i en bolig i Hyldespjældet, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand og dyrene ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere. Det er dog ikke tilladt at holde hund i 1-rumsboligerne.

Alle hunde og katte skal registreres senest 1 måned efter indflytning/anskaffelse

Registreringen af husdyr sker til Driften, og kan ske her på hyldenet, nederst på denne side.

Lejere som eventuelt skal passe husdyr skal meddele dette til Ejendomskontoret.

For at blive registreret skal følgende medbringes:

Hunde over 16 uger: Gyldige forsikringspapirer, gyldig vaccinationsattest på Hundesyge og Pari virus og gerne leverbetændelse (Coronavirus).

Det anbefales at forebygge mod ræveskab ved at bruge en spot-on (pipette) i nakken på hunden (recept) en gang om måneden. Katte over 16 uger: Gyldig vaccinationsattest på Kattesyge og Katteinfluenza.

Udgående katte over 1 år skal være neutraliserede.

Hunkatte: P-piller/sterilisation

Hankatte: Kastration

Dispensation herfra kan gives for racekatte m.m. og skal søges hos afdelingsbestyrelsen.

Kaniner som befinder sig ude, skal være i bur i haven.

Alle hunde født efter den 1. januar 1993 skal mærkes og registreres i Dansk Hunderegister

Mærkning af hunde skal enten foretages ved øre- eller lysketatovering eller elektronisk ved injektion af en chip.

Hunde skal være mærket tydeligt med ejerens navn, adresse og telefonnummer.

Alle katte skal være øremærket eller chipmærket og registeret hos dansk Katte register.

En gang om året i maj måned vil hjemløse/ ikke mærkede katte blive indfanget af en kattefanger. De indfangede katte vil blive bragt til et internat eller aflivet efter gældende lovgivning. Ejerne hæfter for alle udgifter til indfangning, evt. aflivning eller neutralisering af kattene. Besøg af Kattefangeren skal orienteres i Hyldeposten og ved opslag på Hyldespjældets egne opslagstavler mindst 1 måned før.

Det er forbudt at lade sin hund færdes uden at den føres i snor. Dyret må ikke overlades til personer, som ikke har den nødvendige myndighed over det. Det gælder i Hyldespjældet og på vores parkeringspladser.

Det eneste sted hvor hundene må færdes frit, er på Hyldespjældets hundelegeplads. Hundelegepladsen må benyttes i tidsrummet 9:00 – 20:00.

Hunde må ikke luftes i lammefolden.

Hundeejere har pligt til at fjerne eventuelle efterladenskaber, hvis hunden besørger på Hyldespjældets område. Hunde må ikke besørge i beboernes for- og bagbede.

Katteejere skal anlægge enten en kattebakke eller et passende, altid ny gravet og ny revet jordstykke i egen have, så katten kan bruge det om toilet. Katten skal have mulighed for at opholde sig et varmt og tørt sted udendørs. F.eks. en trækasse med et tæppe i et skur.

Det er forbudt at holde muskel hunde og blandinger heraf i boliger i Hyldespjældet, der henvises til hundeloven. Racerne vil med jævne mellemrum, blive bekendtgjort i ”Hyldeposten” og kan ses på hyldenet.dk

Kun skriftlige klager over brud på husdyrreglerne vil kunne tages op til behandling af BO- VEST.

Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil det medføre, at tilladelsen til at holde husdyr inddrages og at husdyret omgående skal fjernes fra bebyggelsen.

Hvis tilladelsen er inddraget og beboerne fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejemålet, og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven.

Medfør af § 8 stk. 3, lov om hunde, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969

Lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, som ændret senest ved lov nr. 1064 af 23. december 1992.§ 1, stk. 2, og § 12, stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 384 af 17. juni 1984, kapitel 5, § 13, stk. 2. 4) Medfør af § 8, stk. 3, i lov om hunde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969

Vedtaget af beboermødet marts 1995 og revideret d. 29. april 2009. De er igen blevet ændret og godkendt på beboermødet 9. juni 2020.

Du registrerer din hund eller kat her