Mens vi venter på Helhedsplanen, vedligeholder vi efter disse standarder: