Genplantning efter renoveringen

Mange træer, buske og blomstrende planter er forsvundet under renoveringen.
Inden længe kan vi planter igen og få det grønne udtryk tilbage i Hyldespjældet. 
 
Udearealudvalget har nogle forsalg til, hvad vi kan plante i for- og bagbede, ja og hvor vi ellers finder en ledig plet jord. 
 
Læs  forslagene i denne folder
 
 
For-og bagbede med sol
Der er mange planter at vælge imellem, men nogle kombinationer er både gode til at dække jorden og til at overlappe, hvis den ene art bliver lidt svag. Samtidig er disse kombinationer gode for humlebier og sommerfugle.
Blodrød storkenæb, sværdalant, Origanum vulgare 'Compactum'

En meget stabil sammensætning, dækker godt, nogenlunde i forhold til insekter:
Løvehale, løvefod, storrodet storkenæb, staudesalvie og vintersar

Sol/Halvskygge
Her passer skovbundsurter godt anemone, skovjordbær, krybende læbeløs, skovmærke.
Ser ud af mest forår og sommer, kan suppleres med forårsløg og efterårsblomstrende krokus Storkenæb sorten 'Rozanne' og blåtop.
Denne storkenæb plante blomster en lang periode, fylder efterhånden en del, bliver mellem 30 & 50 cm høj. Græsplanten er stabil - aksene bliver ofte mellem 75 og 100 cm høj

Skygge
Er der områder hvor der er skygge det meste af dagen, kan et bregnebed gøre sig godt Man kan vælge en enkelt art som f.eks.
1. engelsød som er en vintergrøn bregne som ikke bliver mere end ca. 30 cm høj. Den er dog lidt
langsom til at etablere sig.
2. Mosbregne dækker godt og er vintergrøn, men langsom om at komme i gang, hvis man ikke køber
store planter. Bliver ca. 30 -50 cm høj
3.Strudsevinge bregne bliver ofte over 1 m høj og breder sig efterhånden. Den visner ned om efteråret og kommer igen om foråret
4. Kambregne er vintergrøn. Etablerer sig godt i skygge dog ikke total skygge. Højde 25 - 40 cm Hvor skyggen ikke er total, kan man plante bølgekronet storkenæb mellem bregnerne

Det vilde
Ønsker man et mere vildt bed, kan der både sås og plantes - man skal være klar over, at en blanding ikke er ens fra år til år til år. Det ene år er en art dominerende, året efter måske en anden. Nogle år er der ikke meget blomstring. Der vil som regel ikke være blomstring og noget grønt fra sent efterår til om foråret.
Der findes mange forskellige blandinger - det vigtige er, at få blandinger som passer til stedet - en blanding til fugt, en til sol. De skal ikke indeholde græs, da det vil komme til at dominere.