Hegnsregler

Hegnsreglerne beskriver hvilke regler, der gælder for de udearealer, der hører til boligen herunder pasning, vedligehold samt regler for opsætning af skure, plankeværker mv.   
Se hegnsreglerne vedtaget 28. marts 2023 og 5. september 2016 med ændring 21. juni 2021 her