Hegnsregler

Hegnsreglerne beskriver hvilke regler, der gælder for de udearealer, der hører til boligen herunder pasning, vedligehold samt regler for opsætning af skure, plankeværker mv.