Ambulancer og brand

Hyldespjældet er svært at finde rundt i og ind i. Derfor er det vigtigt ved alarméring til 112, at oplyse præcis adresse og hvilken p-plads der skal køres ind af og fra hvilken hovedvej. Eksempelvis adressen i beboerhuset, sig ikke beboerhuset, men Storetorv 7, Slippernes p-plads, med indkørsel fra Damgårdsvej. Hvis det på nogen måde er muligt, så få en person ud til indkørslen for at guide ambulancen eller brandbilerne ind.

Stræderne og Længernes p-pladser er med indkørsel fra Kærmosevej.

Ambulancer og brandbiler hindres og forsinkes i at køre ind i Hyldespjældet, når biler parkerer foran brandvejene og det kan rent faktisk være et spørgsmål om liv og død, at de ikke kan komme ind. 

Et eksempel på, at det er vigtigt, at brandvejene er frie kan ses her.