Affald og Genbrug

Hyldespjældets overordnede mål

Målet er at skabe kredsløb ved at materialerne bliver brugt igen og igen. Derfor vil vi nedbringe affaldsmængderne til forbrænding og losseplads og at genoprette næringsstofkredsløbet mellem jord og bord. 

I vores Agendaplan (miljøhandlingsplan) har vi som konkret mål, at 60 % af vores husholdningsaffald skal sendes til genbrug i 2020. Det vil holde huslejen nede og det er godt for miljøet. 
Målet kan nås, dels ved at vi sorterer køkkenaffaldet, og kommer det i de rigtige beholdere i de 7 affaldsøer, rundt om i bebyggelsen. Og dels ved at sortere vores Storskrald på Genbrugsgården. Der ud over kan du benytte:
 
- Kompostgården til haveaffald, kattegrus, kaninmøg, jord og fliser mv. Her
  kan du også hente flis og kompostjord til haven. 
- Tøjbytteboden til tøj. 
- Bogbyttereolen på vaskeriet til bøger og blade.
 

Vi kan også anbefale, at du downloader sorteringsappen Perfect Waste. Den fortæller dig, hvordan du skal sortere dit affald ved at scanne stregkoden på produktet.

                            En af Hyldespjældets 7 affaldsøer

 

 

 

 I Hyldespjældet sorteres affald og mest muligt genbruges

Det koster huslejekroner at få afhentet affald til forbrænding og det er rigtig dårlig for miljøet. En mulighed for at minimere huslejen og gøre noget for et bedre miljø er derfor at sortere affaldet mest muligt og genbruge, hvad genbruges kan. Hyldespjældet er et af de boligområder, hvor der sorteres i flest affaldsfraktioner, hvilket giver store muligheder for genbrug.

På Genbrugsgården kan man sortere i over 30 forskellige fraktioner og måske finder man også lige det man står og mangler.  

På Kompostgården kommer du af med haveaffald, kattegrus, kaninmøg, jord og fliser mv. Her kan du også hente flis og kompostjord til haven.

I Tøjbytteboden afleverer du brugbart tøj, sko. legetøj.

Andre tekstiler / andet tøj afleverer du i de to tøjcontainere, der står på parkeringen ved Store Torv og Strædernes parkering.