Skure og udestuer m.v.

Efter retningslinjer fastsat i lokalplanen for Hyldespjældet, er der mulighed for at lukke skurene, lave udestue og udhæng ved indgangsdøre m.v. Vejledningerne hertil finder du her:
 
 
 
 
 
 
Det bemærkes, at der ikke kan tilbydes finansiering, idet finansieringsforslaget ikke endelig er godkendt af VA og Albertslund Kommune.