Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram

Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2023-24

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde for Hyldespjældet som verdensmålsbebyggelse med fokus på følgende hyldespjældsmål:

Få flere med i fællesskabet
Saltvandsindsprøjtning til Hyldespjældets fælles aktiviteter, det frivillige arbejde og de fysiske beboermøder, der understøtter at det er attraktivt at være aktiv i Hyldespjældets fællesskab – både i det uformelle og spontane, og i det formelle og organiserede.

Der afholdes et årligt temamøde, der sætter fokus på Hyldespjældet som verdensmåls-bebyggelse og det frivillige arbejde, som en anerkendelse af de frivillige beboeres indsats og som en invitation til flere om at blive en del af fællesskabet.

Facebookgruppen er stedet for den levende debat og understøtter det frivillige arbejde og beboerdemokratiet. Hyldeposten, hyldenet.dk og hyldespjældet-renovering.dk formidler vigtige informationer om livet og renoveringen i Hyldespjældet. Beboermøder afholdes efter behov, både som informations-, debat- og beslutningsmøder.

Der skal være højt til loftet i Hyldespjældet
Beboerne oplever, at der er mulighed for at igangsætte nye aktiviteter og tage initiativer der kan komme flere beboere til gavn og bidrage til at Hyldespjældet er mere end bare et sted at bo.

Beboerne oplever medarbejdere der er glade for at gå på arbejde og løser driftsopgaven til gavn for Hyldespjældet og beboerne. Det sker gennem et godt samarbejde med driften, hvor Afdelingsbestyrelse og beboermøder beslutter retningen og sikrer ordentlige arbejdsvilkår.
Gennem at tilbyde flexjob og praktik, og stille krav om lærepladser i regi af helhedsplanen tager Hyldespjældet socialt ansvar.

Arbejder for attraktive og fremtidssikrede boliger
Information og dialog er i højsædet igennem renoveringsprocessen, og vi tager fat på udfordringerne – som i det igangværende renoveringsprojekt har vist sig markante, men som vi ikke kan undgå i så stor en renovering - så tidligt som muligt, og holder fokus på at vi bor midt i en byggesag, men at vi ender med at vores boliger bliver endnu bedre og sundere.

Det er et mål at holde huslejeudviklingen lav og fremme bæredygtige og energieffektive løsninger, så vi også under og efter renoveringen er et boligområde for alle.

Godkendt på beboermøde 28. marts 2023