Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      Februar 2021

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jan Visler
Skulpturudvalg: Betina Lauruhn
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
 Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen

 
Vi åbner igen
Genbrugsgården er allerede åbnet, og fra den 2. maj kan du igen aflevere og hente tøj i Tøjbytteboden åben hver søndag kl. 10-13.
Den 6. maj åbner Cafeen med tilmelding og fremvisning af Coronapas (vaccination eller negativ test), mundbind og arealkrav. Det samme gælder udlejning af beboerhuset efter de regler, der gælder for forsamlinger:
Der må være 50 personer i beboerhuset, fordi der er krav om 2 m2 pr. person, og huset er ca. 100 m2.
De forskellige værksteder må ligeledes åbne, mens motionscenteret må vente. Så snart retningslinjerne for motionscentre er meldt ud, kan vi forhåbentlig også åbne her.

Beboermøde den 9. juni flyttet til den 21. juni
Lige som sidste år måtte vi aflyse og udskyde det ordinære regnskabsbeboermøde fra den 24. marts til den 9. juni og nu igen til den 21. juni.
Det er jo regnskabet, der skal behandles, både for afdelingen, cafeen og udlejningen samt de forskellige beboeraktiviteter.
Desuden har vi valg til afdelingsbestyrelsen og flere udvalg, cafestyregruppen, husdyrudvalget og skulpturudvalget.
Derudover fremlægger vi bl.a. en revideret husorden, hvor vi især har haft fokus på at regulere støj fra os selv som beboere, husdyr og maskiner.
Dagsordenen kan ses her på siden. Vær opmærksom på, at der er krav om tilmelding eller mulighed for at stemme med fuldmagt. Hver husstand må medbringe 1 fuldmagt.

Nedlæggelse af erhvervsdelen af C3 boligerne på Store Torv
På beboermødet i september sidste år blev det besluttet, at vi skulle undersøge de juridiske, tekniske og økonomiske muligheder for at nedlægge erhvervsdelen af de 6 boliger på Store Torv og evt. lave selvstændige boliger.
Det er nu grundigt undersøgt af rådgiverfirmaet på helhedsplanen, og konklusionen er, at det ikke vil være teknisk og økonomisk forsvarligt på grund af den store rørkasse i lokalet samt rørføringer på tværs af lokalerne. Det har også været undersøgt, om anvendelsen af lokalerne kunne forbedres med f.eks. etablering af et badeværelse, men der er vurderingen, at det vil have alt for store omkostninger. Derfor har afdelingsbestyrelsen besluttet ikke at gå videre med projektet.


Urafstemning om ideoplægget til ny materiale- og genbrugsgård
I september 2019 blev det godkendt at afsætte 6 mio. kr. på langtidsplanen til opførelse af en ny materialegård i forbindelse med helhedsplanen. Desuden er der i helhedsplanen afsat ca. 4,3 mio. kr. til renovering af materialegården og autoværkstedet, heraf støtter Landsbyggefonden med ca. 2,1 mio.kr.
En fokusgruppe har udarbejdet et ideoplæg i samarbejde med klunserne, driften og Rambøll. Ideoplægget indebærer bl.a., at autoværkstedet nedlægges, og der oprettes et fælles beboerværksted mm. Der vil senere blive afholdt møde om de forskellige funktioner i beboerværkstedet.
Da vi ikke har kunnet afholde beboermøde pga. Corona, har VAs bestyrelse godkendt, at ideoplægget sendes til digital urafstemning blandt beboerne i maj måned.
I skrivende stund er Rambøll ved at lægge sidste hånd på urafstemningsmaterialet, som vil blive husstandsomdelt. Desuden er der udarbejdet en video, hvor arkitekten gennemgår ideoplægget. Videoen kan ses på hyldenet.dk og byggehjemmesiden på BO-Vest.dk, og vil også blive vist i de gamle lægelokaler. Læs mere om hvornår og hvordan i det omdelte materiale.

Informationsmøde om helhedsplanen
Sæt også X i kalenderen den 18. august, hvor vi afholder informationsmøde og giver en status på helhedsplanen. Der vil blive uddelt en Byggepost inden sommerferien.

Sommerfest den 28. august
For at fejre, at vi igen kan mødes, vil vi gerne afholde en sommerfest. Her kan vi også fejre, at Hyldespjældet i år har 45 års jubilæum, og at det sidste år var 30 år siden, vi åbnede beboercafeen.
Vi vil gerne nedsætte et festudvalg og opfordrer beboere med gode ideer til at melde sig til at være med til at sammensætte et program for både børn og voksne. Skriv til n60@bo-vest.dk eller ring til en fra afdelingsbestyrelsen.