Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      April 2022

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Vinie Hansen, Laila Kiss
Skulpturudvalg: Gert Pedersen
Træværksted: Peter Kristensen
Byggeudvalg: Sif Enevold, Vinie Hansen,  Betina Lauruhn  og
Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Tøjbytteboden: Vinie Hansen, Vibeke Lange
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 
Udvalg i VA/BO-VEST:
BO-VEST repræsentantskabet:  Henning Larsen, Sif Enevold suppleant
Effektiviseringsudvalget ( VA ): Henning Larsen
Kontaktudvalget: Henning Larsen
Verdensmåludvalget: Sif Enevold, Henrik Hansen ( UAU ) og Jens Thejsen ( GMU )


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.


Beboermøde den 30. marts
På beboermødet den 30. marts blev regnskab 2021 enstemmigt godkendt, herunder regnskabet for beboeraktiviteter, cafe og udlejning, og 18 beboere blev valgt til afdelingsbestyrelsen og diverse udvalg. Det er dejligt, at der altid er frivillige, som ønsker at være med til at udføre det frivillige arbejde, som gør Hyldespjældet til mere end bare et sted at bo.

El-ladestandere
Beboermødet besluttede også, at der skal opsættes 5 ladestandere til el-biler med i alt 20 ladestik på Store Torvs parkering. Retningslinjer og pris for brug fremlægges på beboermødet i september.

Asfaltering af Længernes p-plads
Beboermødet behandlede et indkommet forslag om, at hele p-pladsen asfalteres for at undgå store vandpytter og støv og grus. Da vi står over for en større helhedsplan, var der dog enighed om, at der ikke skal ske asfaltering. Afdelingsbestyrelsen og driften vil se på mulighederne for en mindre genopretning.

Udendørs bogskab
Forslaget om at bygge et bogskab blev enstemmigt godkendt, og tre beboere meldte sig som ”Bogvenner” til at stå for det praktiske med at modtage bøger og holde styr på bogdepotet. Det indrettes i det tidligere kølerum ved siden Tøjbytteboden.
Beboere, som kunne tænke sig at være ”Bogven” kan henvende sig til afdelingsbestyrelsen, n60@bo-vest.dk.

Konstituering og valg af mødedag
På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter beboermødet konstituerede vi os med repræsentanter til de forskellige udvalg i Hyldespjældet og VA/BO-VEST. Kontaktpersonerne kan findes i Hyldeposten eller læses i referatet fra den 6. april på hyldenet.dk.
Desuden trak vi lod om rækkefølgen blandt suppleanterne:
1. Suppleant - Vibeke Lange
2. Suppleant – Laila Kiss
3. Suppleant – Peter Kristensen
 
I år var det ikke muligt at vælge en fast mødedag, så afdelingsbestyrelsens møder holdes på rullende dage frem til jul:
Torsdag den 5. maj
Tirsdag den 31. maj
Torsdag den 11. august
Onsdag den 7. september
Onsdag den 5. oktober
Tirsdag den 1. november
Onsdag den 7. december
 
Ekstraordinært beboermøde
Vi afholder et ekstraordinært beboermøde den 23. maj med status på helhedsplanen og forslag om, at der opføres udestuer til de 20 tilgængelighedsboliger samt gives mulighed for tilvalg af ekstra skodder til alle boliger, hvor det er muligt.