Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jørgen Lou
Skulpturudvalg: Jørgen
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold og Jørgen Lou
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
Møderne er fastlagt til den 11. september, 23. oktober, 20. november, 1. december,
8. januar, 12. februar, 12. marts og 9. april 2019. Der kan forekomme ændringer, som altid fremgår af seneste referat. Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen.

 

Udskiftning af fjernvarmerør i Høker- Skipper- og Bryggerlængen
Afdelingsbestyrelsen har henvendt sig til Albertslund fjernvarmeforsyning om de oplevelser og gener, der har været for de berørte beboere med det formål, at forsyningen måske kan bruge det til at gøre det bedre i deres fremtidige arbejde.
Vi har lagt vægt på, at de fremover tager kontakt til ejendomskontoret, før arbejdet sættes i gang, så beboerne kan varsles i tide.
Desuden har vi bemærket, at arbejdet har foregået over meget lang tid og i perioder stået helt stille, hvilket har været meget generende for beboerne i forhold til ikke at have adgang til skur og have. Endelig efterlyste vi en tidligere varsling, da arbejdet blev forsinket på grund af manglende materialer og en bedre opfølgning på mangler

Budget 2019
Budgettet med en 1,03% stigning blev godkendt ved den digitale afstemning med 38 ja-stemmer og 22 nej-stemmer. På beboermødet var der ingen forslag til ændringer. Det har fået os til at tænke over, om det overhovedet er hensigtsmæssigt, at budgettet sendes til digital afstemning eller i stedet skal behandles på beboermødet, hvor de fremmødte har mulighed for at stille spørgsmål og få forklaret, hvordan budgettet er sammensat. Det vil vi tage op på et kommende beboermøde.

Anvendelse af lægens lokaler
Det blev godkendt, at byggeudvalget arbejder videre med at få ombygget de tomme lokaler til tilgængelighedsboliger med støtte fra Landsbyggefonden. Vi vil senere fremlægge et evt. forslag på beboermødet.
 
Parkeringsudvalg
Beboermødet nedsatte et udvalg, der skal komme med forslag til brug af vores parkeringspladser. Udvalget skal f.eks. komme med forslag til håndtering af biler uden nummerplader, campingvogne og trailere, standsningspladser, handicapparkering, tidsbegrænset parkering og evt. tilknytning af p-firma. Desuden blev der tilføjet på beboermødet, at udvalget ser på mulighed af at etablere el-ladestandere.

Udskiftning af skure
Forslaget om at udskifte skurene med finansiering over henlæggelserne og en mindre huslejestigning på 0,75% blev udskudt til beboermødet i april.
I den mellemliggende periode skal det undersøges om et forbedringslån til badeværelser, som udløber i 2020 er indregnet i finansieringen af helhedsplanen eller kan bruges til at nedsætte huslejestigningen.
 
Tillykke med valgene
Til sidst vil vi gerne sige velkommen til de beboere, som gen- eller nyopstillede til udvalg og grupper. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Udvalgenes nye sammensætning kan ses her hjemmesiden eller på de bagerste sider i Hyldeposten.