Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      oktober 2023

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:


FU: Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, nyt fra afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen

En kontaktperson til:
Det Grønne Miljøudvalg: Sif Enevold
Udearealudvalget: Vibeke Lange
Cafestyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Daniel Zakhari
Skulpturudvalg: Gert Pedersen
Træværksted: Peter Kristensen

Udvalg under afdelingsbestyrelsen/beboermøde:
Byggeudvalg: Peter Kristensen, Sif Enevold, Vinie Hansen, Allan Høyer
Ladestanderudvalg: Gert Pedersen og Vinie Hansen
Tøjbytteboden: Vinie Hansen og Vibeke Lange
Face Book adm: Janne Storm (udpeget af AB)

Udvalg i BO-VEST og VA:
Repræsentantskabet i BO-VEST: Sif Enevold og Peter Kristensen
Effektiviseringsudvalget/VA: Ikke valgt nogen, afventer
Kontaktudvalget/VA: Sif Enevold og Britt Gerner
Verdensmålsudvalget/VA: Daniel Zakhari,  Henrik Hansen ( UAU ) og Jens Thejsen ( GMU )


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19.15 - 21

Budget 2024
På beboermødet den 20. september blev budget for 2024, herunder beboeraktiviteter, antennebudget og langtidsbudget enstemmigt godkendt.
Desuden blev det godkendt at anvende et beløb på langtidsplanen til de nye beboerlokaler/beboerværksted.

Anvendelse af den tidligere lægeklinik
Beboermødet besluttede også, at afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med at lave både et beboerhotel i ca. en tredjedel og beboerlokaler i resten. Det fremlægges på et senere beboermøde.

Boring i de nye vinduer og døre
Beboermødet godkendte ligeledes, at der må opsættes gardiner og persienner mm. i vindueskarmen, men ikke i selve vinduesrammen. Dette tilføjes råderetskataloget og vedligeholdelseskataloget med en tegning/vejledning.
Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med at skabe mulighed for, at det kan tillades at opsætte sikringsbeslag i have- og køkkendøre, evt. forsikringsgodkendte. Dette fremlægges på et senere beboermøde

P-plads til el-delebil
Endelig blev det også godkendt, at en P-plads ved el-ladestanderne på Storetorvs parkering reserveres til en el-delebil fra Albertslund Delebil mod, at de dækker alle afledte udgifter.

Aflysning
Det tidligere annoncerede beboermøde den 1. november om revision af råderets- og vedligeholdelseskataloget er desværre udsat, da materialet ikke er klart.