Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      August 2022

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Vinie Hansen, Laila Kiss
Skulpturudvalg: Gert Pedersen
Træværksted: Peter Kristensen
Byggeudvalg: Sif Enevold, Vinie Hansen,  Betina Lauruhn  og
Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Tøjbytteboden: Vinie Hansen, Vibeke Lange
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 
Udvalg i VA/BO-VEST:
BO-VEST repræsentantskabet:  Henning Larsen, Sif Enevold suppleant
Effektiviseringsudvalget ( VA ): Henning Larsen
Kontaktudvalget: Henning Larsen
Verdensmåludvalget: Sif Enevold, Henrik Hansen ( UAU ) og Jens Thejsen ( GMU )


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.


Budgetbeboermøde
På beboermødet den 28. september fremlægger afdelingsbestyrelsen et forslag til budget for 2023 med en stigning på 1.6% 

Stigningen skyldes bl.a. flg. ændringer:

Stigning i renovationen
Stigning i henlæggelser
Stigning i tillægsydelse til BO-VEST
Nedsættelse af udgift til forsikringer
Nedsættelse af henlæggelse til fraflytning

 Desuden sker der et fald i antennebidraget på kr. 39 pr. måned.

Det digitale beboerdemokrati
Gennem flere år har vi haft mulighed for at anvende digitale afstemninger ved beslutninger, som beboermøde lagde ud til afstemning blandt alle beboere og ikke kun dem, der deltager i beboermøderne.
Det er ikke længere en mulighed, da Assemply Voting, som er det firma, der udbyder den digitale løsning, har meddelt, at de er i gang med at foretage nogle tekniske ændringer mm. Vi ved ikke med sikkerhed, om og hvornår de evt. vender tilbage med en ny løsning, men vi følger udviklingen.

Supercykelstien
Albertslund Kommune har besluttet at omlægge supercykelstien fra Galgebakken til Hyldespjældet pga. byggesagen på Galgebakken fra august og 2 år frem. Det er ikke så hensigtsmæssigt, da vi jo også har en byggesag med meget stor trafik i samme periode. Vi har bedt om bedre skiltning og særlig opmærksomhed på området ved materialegården og krydset ved ejendomskontoret, hvor der kører mange børn på vej til og fra skole.

Informationsmøder om byggesagen
Beboerne indkaldes løbende til informationsmøder, når byggesagen nærmere sig.
Her oplyser rådgiverne og projektlederen om, hvad der skal ske i og omkring boligen og hvad vi skal foretage os, så håndværkerne kan komme til.
De næste informationsmøder afholdes på flg. datoer:
Onsdag den 7. september kl. 19
Onsdag den 26. oktober kl. 19
Læs mere i den uddelte Byggepost om hvilke adresser, der inviteres til de forskellige informationsmøder.

Tidsplanen
I Byggeposten kan man også læse mere om, hvornår renoveringen foregår i de forskellige etaper og hvilke adresser, der hører til de forskellige etaper.
Information om byggesagen og referater fra byggemøder mm. kan læses på BO-VESTs hjemmeside under Byggeri/renoveringer og helhedsplaner/Hyldespjældet.
Der er også et direkte link til byggehjemmesiden på hyldenet.dk.
 
Beboerkoordinatoren
Beboerne kan henvende sig til Linda fra NCC, hvis de har spørgsmål til, hvad der skal ske i deres bolig.
Linda sidder på ejendomskontoret mandag og torsdag kl. 8.30-10.30 for personlig henvendelse.
Linda kan også kontaktes på telefon 41 70 43 34
Mandag og torsdag kl. 8.30 – 10.30
Tirsdag, onsdag, fredag kl. 13.00-14.00
 
E-mail: hyldspj@ncc.dk