Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      September 2021

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Vinie Hansen, Laila Kiss
Skulpturudvalg: Betina Lauruhn
Træværksted: Peter Kristensen
Byggeudvalg: Sif Enevold, Vinie Hansen,  Betina Lauruhn  og
Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Tøjbytteboden: Vinie Hansen, Vibeke Lange
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 
Udvalg i VA/BO-VEST:
BO-VEST repræsentantskabet:  Henning Larsen, Sif Enevold suppleant
Effektiviseringsudvalget ( VA ): Henning Larsen
Kontaktudvalget: Henning Larsen
Verdensmåludvalget: Sif Enevold, Henrik Hansen ( UAU ) og Jens Thejsen ( GMU )


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
De kommende møder frem til jul er den 8. september, den 6. oktober, den 2. november og den 14. december kl. 19-22.
 Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen

Budget 2022
På beboermødet den 20. september fremlægger vi et forslag til budget for 2022 med 0% i huslejestigning. Det kan vi, fordi vi har haft store overskud de seneste år.
En forkortet version uddeles til alle husstande op til beboermødet, og hele budgettet kan hentes på ejendomskontoret eller ses på den hjemmesiden for digitalt beboerdemokrati.

Elefanttrappen
Trappen op til Galgebakken fra Nyttehaverne, også kaldet elefanttappen, har været spærret af gennem længere tid af sikkerhedshensyn. Det er indarbejdet i plejeplanen, at svellerne skal fjernes og erstattes af en blomstereng.
Vi har sammen med UAU afholdt møde med Galgebakken, som står for halvdelen af vedligeholdelsen, for at finde en fælles løsning.
Derfor fremlægger vi et forslag med økonomi på beboermødet den 20. september.

Ladestandere
Vi har modtaget et omfattende materiale fra BO-VEST om installation af el-ladestandere. Derfor har vi afsat et beløb i langtidsplanen til den forundersøgelse, som skal vise, hvad der kræves for, at vi kan etablere el-ladestandere i Hyldespjældet.
Bl.a. indgår der et udkast til et spørgeskema til beboerne om deres behov her og nu og de kommende år.
Det forventes, at i 2030 vil 25% af alle biler køre på el.
Vi har derfor nedsat et Ladestanderudvalg bestående af Vinie Hansen, Gert Pedersen fra afdelingsbestyrelsen og Povl Markussen fra GMU. Der vil senere blive fremlagt et forslag på et beboermøde.

VAs 75 års jubilæum
VAs bestyrelse har inviteret alle afdelingsbestyrelser til at ansøge om konsulenthjælp til at etablere mere biodiversitet i boligafdelingerne som en gave i anledning af VAs 75 års jubilæum i 2022.
Afdelingsbestyrelsen har derfor har sammen med UAU og GMU sendt en ansøgning af sted om, hvad der kan gøres for at dræne bedet på boldbanen.