Problemplanter

Nogle planter i haverne kan give anledning til udfordringer på forskellig vis.
Det kan drejer sig om vild og voldsom vækst, der nærmest sprænger rammen for vores små haver. Eller det kan være skygge og torne ind i naboens have eller ud på bagstrædet.
Atter andre kan give anledning til svie og kløe eller endda allergiske reaktioner.
 
Her er en liste over eksempler denne type planter: 
 
 
Bynke ambrosie, Ambrosia artemisiifolia

Canadisk bakkestjerne, Conyza canadensis

Canadisk gyldenris, Solidago canadensis 

Glansbladet hæg, Prunus serotina

Haveguldnælde, Lamiastrum galeobdolon

Japansk pileurt, Fallopia japonica

Kæmpebalsamin, Impatiens glandulifera

Kæmpebjørneklo, Heracleum mantegazzianum

Rynket rose, Rosa rugosa

Ørnebregne, Pteridium aquilinum