Nyt fra Udearealudvalget

Marts 2021

På trods af Corona har Udearealudvalget haft gang i flere projekter. Et af de vigtige projekter er nedlæggelse af Elefanttrappen og det nye anlæg. Elefanttrappen var farlig for både børn og hunde og samtidig var svellerne fyldt med gift. Alt er nu ryddet og elefanttrappen er nu blevet til Elefantskråningen.

Der er placeret en del store sten og udlagt et gruslag. De første små planter er plantet, til foråret vil der blive sået og plantet, så det kan blive en smuk blomstrende vild skråning, Det hele bliver lavet i samarbejde med Galgebakken.

Der er også blevet lavet planer om udtagning af flere stykker græsareal, som skal omdannes til vildeng. Det blev påbegyndt i efteråret ved Kælkebakken, på Grønningen og langs skrænterne. De udvalgte stykker skal fremover kun klippes 1 til 2 gange årligt. I første omgang tidligt forår og igen sent efterår, hvor det afklippede bliver fjernet. Efterhånden vil græsset miste magten, og det vil være de vilde urter som kommer til at dominere. Det gøres både fordi det hjælper biodiversiteten, men også fordi det med tiden bliver smukt og så bliver der mindre bruge for larmende maskiner
Udearealudvalget arbejder også med planer om genplantning i fællesarealerne efter renoveringen, der vil selvfølgelig komme oplæg så alle beboere kan komme med ideer og kritik.
Et større projekt er dræning af boldbanen og opbygning af et regnbed som afløb fra banen. Det vil betyde, at boldbanen kan bruges tidligere om foråret og længere tid om efteråret, og regnbedet vil både blive smukt og skabe et bedre fugleliv.

Bæredygtighed, biodiversitet og smukke anlæg er gennemgående i udvalgets arbejde, vi arbejder derfor også med forslag til at gøre hegnsreglerne tidssvarende i retning af, at der ikke nødvendigvis skal klippes græs regelmæssigt i haverne, men at der bliver plads til at lade mangfoldigheden blomstre
 
Maj 2020
 
Det grønne i Hyldespjældet
Hyldespjældet har fra begyndelsen været en landsbyinspireret bebyggelse omkredset af et grønt bælte og med forskellige typer grønne arealer inde i bebyggelsen. Udearealudvalget arbejder på at bevare og forbedre de grønne arealer. Meget af beplantningen er omkring 40 år, noget har udvikler sig godt, andet mere uheldigt og noget er placeret forkert i forhold til bebyggelsen. Derfor har vi udviklet en plan for renovering af de grønne arealer, som er vedtaget på et beboermøde, og det har vi fulgt det op med en ny plejeplan (plejeplanen lægges frem til beslutning på næste beboermøde)

Hvorfor det grønne
Når vi ønsker at bevare og udvikle det grønne i Hyldespjældet er der flere grunde. Det skal både være smukt og rart og det skal være med til at skabe et godt miljø både for fællesskabet og den enkelte, og vi vil også gerne være en lille brik den nødvendige grønne omstilling, som skal skabe mere biodiversitet og et bedre klima. Det kan opfyldes på flere måder, og det forsøger UAU at arbejde med.

En grøn ramme
Hyldespjældet er indrammet af et grønt bælte af primært træer og buske. Det er vigtigt at bevare dette bælte. Bæltet har mange funktioner, det skal være smukt, skal være med til at bryde vinden, så der ikke kommer turbulens (vindturbulens kan opleves som kraftige kastevinde mellem husene). Her er de største af træerne særlig vigtige for at slå vinden i stykker. Beplantningen skal også være med til at skabe et godt biologisk liv med fugle, sommerfugle, humlebier m.m., træerne er desuden med til at binde CO2 og er derfor vigtige for vores klima, de ”drikker” en masse vand (flere mellem 100 og 200l i døgnet), og så renser de luften og mindsker støjen noget.

Nyt og gammelt
Vi ønsker altså at bevare så mange træer som muligt, men enkelte har udviklet sig uheldigt eller udgør en risiko, så derfor må de lade livet. UAU har derfor besluttet, at når der fældes et træ, så skal vedet/træet blive i Hyldespjældet, så det ikke brændes eller flises. Derfor er vi begyndt at opbygge en stor ”brændemur”, hvor den bundne CO2 ikke bare forsvinder i løbet af kort tid. Over tid nedbrydes en del af vedet, men meget bliver tilbage som humus, som er meget stabilt og binder meget CO2. Muren er samtidig et fint sted for biologisk liv.
UAU forsøger desuden at plante nyt, men helst så det ikke generer bygninger. Vi har bl.a. plantet en grøn kile (ved stien til Galgebakken.) Her er lyse træer og buske og en bund med vilde danske urter, som er særlig gode til sommerfugle, humlebier m.m. Vi har søgt en kommunal pulje til dette og har fået bevilget, så beplantningen har kunnet lade sig gøre.


Fællesarealer
Der findes flere steder fællesarealer, hvor beboerne selv etablerer det, de synes er smukt, eller giver gode frugter eller på anden måde beriger. Det kan man søge støtte til gennem UAU.

Fremtiden
Ud over gennemførelse af den grønne renovering og beboerhenvendelser så ønsker UAU, at flere af arealerne i Hyldespjældet skal plejes anderledes og mere miljøvenligt. Der skal stadig jævnligt slås græs på boldbane, legeplads og steder til borde og bænke, men andre steder kan det godt klippes knap så ofte, og flere steder kan der godt komme vilde planter i græsset. Det vil vi arbejde bevidst på, så det både bliver smukt, ikke så arbejdskrævende og godt for den biologiske mangfoldighed.


For Udearealudvalget

Jens Thejsen
Tømmerstræde 1
post@jensthejsen.dk