Nyt fra Udearealudvalget

Maj 2023

Der er lys forude
Udearealerne i Hyldespjældet ligner lige nu en krigszone, og det ene træ efter det andet bliver fældet, buske smadret og græsset kørt i smadder – rod og kaos. MEN der kommer en dag, hvor vi skal til at skabe et smukt levende landskab i Hyldespjældet.
I Udearealudvalget arbejder vi på forslag til ny beplantning i forbede, bagbede, på pladser osv. Det hele skal blive flot og rart. Vi finder forslag til både de private dele og det fælles.
Vi vil fremlægge vores forslag på møder for Slipperne, Stræderne og Længerne. Vi ønsker, at man fra de forskellige områder inddrages så meget som muligt, at man kommer med kommentarer og ønsker.
Der er enkelte områder, som stort set ikke bliver berørt af renoveringen, det gælder f.eks. den gamle Elefanttrappe, hvor vi skaber en engskråning – som efterhånden bliver blomstrende, både forår, sommer og efterår. Det tager lidt tid, men smuk bliver den, og der vil komme både sommerfugle og humlebier.
Jungestien er stadig spændende for både børn og voksne. Der er blevet fældet lidt efter ønske fra Galgebakken (som ejer halvdelen af området) og træstammerne ligger fint langs stien. Vedmuren ved Snorrestræde bygges der stadig på – den bliver mere og mere interessant efterhånden som der kommer flere og flere stammer fra de fældede træer.
Så selv om det hele kan se lidt uoverskueligt for tiden, så er der lys forude.
Udearealet er: Sten Erik Hansen, Jens Blemmer, Anne Kirstine Tittmann, Lis Jensen, Vibeke Lange, Henrik Hansen & Jens Thejsen