Skadedyr

Mistanke om rotter

Hvis du har mistanke om rotter, skal du kontakte Ejendomskontoret og Albertslund Kommune.

Læs Albertslund Kommunes notat om, hvordan vi skal forholde os, hvis vi ser rotter eller har mistanke om, at der er rotter i bebyggelsen.

Læs mere om rottebekæmpelse her

Vær opmærksom på, at fuglefrø tiltrækker rotter.  Det er derfor vigtigt at opbevare fuglefrø i tætte beholdere og være særlig opmærksom, hvis du fodrer fugle. 

Hvepsebo

Ejendomskontoret fjerner hvepsebo.

Herreløse katte

Finder du en herreløs kat, ringer du til Albertslund Kommune på 43 68 68 12 og 43 68 68 15 eller 43 68 68 68.

Døde dyr

Finder du et dødt dyr i Hyldespjældet, kontakter du Ejendomskontoret

Mus, myrer, sølvfisk og snegle

Mus, myrer, sølvfisk, snegle, lus mv. skal man selv klare.