Nyt fra Ejendomskontoret

Marts 2024

Nyheder fra Driften

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester

Bemanding
Vores driftssekretær, Heidi, har desværre opsagt sin stilling og havde sidste dag 23/2-24. Stillingen er opslået og vi ber til, at vi kan finde en, som bare er halvt så god som Heidi. Det er selvfølgelig noget af et slag, men vi må jo videre. Vi har i skrivende stund fået de første 10 ansøgninger, så der er håb om, at vi kan finde den rette inden for rimelig tid.

Mange fejl på tumblerne i vaskeriet
Efter vi har bedt NCC om at isolere i det hul, de har gravet omkring vaskeriet, har vi ikke hørt så meget til den meget kendte "fejl3". Så vi håber, vi igen har et velfungerende vaskeri.

Selvbetjeningsboks ved det midlertidige ejendomskontor
Står du og er løbet tør for grønne poser til madaffald uden for ejendomskontorets åbningstid, har vi i samråd med GMU lavet en selvbetjeningsboks, hvor du selv kan trække en pakke poser. Vi fylder den løbende op. Vi planlægger også at omdele, når vi fornemmer, mange er løbet tør.

Hjertestarter
Den hjertestarter, som hele tiden har været placeret ved vaskeriet, er blevet udskiftet til en ny model. Vi har samtidig tilkøbt 1 stk. mere, som sidder på ydersiden af Genbrugsgården, så vi har en i hver ende af Hyldespjældet. Vi håber de aldrig kommer i brug.

Justering af varmevekslerne
Vi har, som nok mange allerede ved, blandet os lidt i den store byggesag og påtaget os opgaven, at få tilrettet det der hedder varmekurven på jeres nye varmeveksler. Hvad er en varmekurve, vil nogen måske tænke. Varmekurven er kort sagt den indstilling, som styrer hvor meget varme, der sendes videre ud i boligen. Den vil løbende blive ændret i takt med, at vi kommer rundt i hele Hyldespjældet, samtidig med at vi tjekker på vandstanden i anlæg og udlufter radiatorer. Hvis I ikke allerede har fået det, vil I få en varsling, som fortæller, hvornår vores VVS firma er planlagt til netop jeres bolig.

Skilte til de nye skure
Vi er i gang med at producere nye skilte til alle skure i Hyldespjældet, så vi fremadrettet har et godt overblik over adresserne. De vil løbende blive sat op, i takt med at de bliver lavet. Det samme er gældende for alle carporte, der stadig ikke er malet færdige.

Fælles projekt med Galgebakken
Elefanttrappen, som er den trappe, som fører op til Galgebakken ved nyttehaverne, er et fælles projekt imellem de 2 afdelinger. Opgaverne forbundet med dette, er glatførebekæmpelser og håndtering af de grønne områder ved siden af trappen. Glatføre er delt, så vi håndterer den på skift et år ad gangen og "Det grønne" bliver håndteret af gartneren fra Galgebakken. Afklip fra dette, bliver revet ned til os, samlet sammen og deponeret i vores kompostgård. Så hvis i ser driften fra Galgebakken på besøg i den forbindelse, er det ikke en smutter. Det er efter aftale 😊

Stramme døre
Flere har oplevet stramme døre, efter de er blevet skiftet. Fremadrettet vil der ligge en opgave i driften, på smøring af låse og beslag 1 gang om året. Igen er dette en tidsmæssig stor opgave, så det kommer til at gå lang tid, før vi når dertil. Hvis du som beboer selv vil gøre dette oftere, findes der en let måde. Man kan i alle byggemarkeder få en syrefri olie på spray - og det er vigtigt den er syrefri! Åben døren og hiv op i håndtaget, så du kan se låsepælene i døren. Giv dem et lille pift. Låsen kan ligeledes få en smule. Motioner med gentagende åben/luk, så er du nået rigtig langt.
 
 
SMS løsning i Hyldespjældet
Vi har annonceret mange gange omkring emnet, så hvis du allerede har fået denne, så beklager jeg gentagelsen.
Vi bruger SMS til mange ting, men fællesnævneren er, at vi bruger den til emner, som kun er gavnlig for dig som beboer.
Eks. forsøger vi at bakke NCC op i alle deres varslinger. Når de sender en varsling, giver de os i driften besked. Så sender vi en sms til de pågældende adresser, så man lige bliver mindet om at kigge i postkassen. Har vi en uforudset skade på rør, strøm eller andet, så sender vi en SMS til de berørte adresser osv.
Du kan let tilmelde dig sms løsningen i Hyldespjældet her: www.bo-vest.dk/sms
Skulle du senere flytte fra Hyldespjældet, kan det fravælges meget let igen.