Nyt fra Ejendomskontoret

Juni 2024

Nyheder fra Driften

ved Nicolai Roed, ledende ejendomsmesBemandingen
Der er kommet ny ejendomsmester fra 1. maj. Nicolai Roed, som har 14 års erfaring fra lignende job i København NV.

Åbningstider på ejendomskontor
Den 1.7.2024 kommer nye tider for personlig henvendelse på ejendomskontoret. Det bliver mellem 7:30 og 8:30. Telefontid bliver mellem 8:30 og 10.

Carporte
Carporte på Slippernes P-plads bliver afrenset og malet mellem den 17. og 26. juni. Sidst på sommeren kommer samme tur til Strædernes carporte. Der bliver varslet omkring dette.

Indstilling af varmeveksler
Der kommer en opsamling efter sommer, for dem er ikke var hjemme i første omgang til at få indstillet deres varmeveksler korrekt (eller ”indreguleret deres varmeunit” om man vil).

For- og bagbede
Vi arbejder på at få returneret penge til dem, der har betalt for at få ordnet deres bede.
 
SMS løsning i Hyldespjældet
Vi har annonceret mange gange omkring emnet, så hvis du allerede har fået denne, så beklager jeg gentagelsen.
Vi bruger SMS til mange ting, men fællesnævneren er, at vi bruger den til emner, som kun er gavnlig for dig som beboer.
Eks. forsøger vi at bakke NCC op i alle deres varslinger. Når de sender en varsling, giver de os i driften besked. Så sender vi en sms til de pågældende adresser, så man lige bliver mindet om at kigge i postkassen. Har vi en uforudset skade på rør, strøm eller andet, så sender vi en SMS til de berørte adresser osv.
Du kan let tilmelde dig sms løsningen i Hyldespjældet her: www.bo-vest.dk/sms
Skulle du senere flytte fra Hyldespjældet, kan det fravælges meget let igen.