Nyt fra Ejendomskontoret

September 2021

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester


Sommerferie
Sammen med store dele af Hyldespjældet, har vi i denne tid, på skift afviklet sommerferie og har derfor kørt med lidt nedsat blus og pause på de fleste større projekter. Der har også været ret stille med henvendelser på div. Beboeropgaver.

Boldburet er færdigt
Efter vi endelig fik et ok fra forsikringsselskab omkring udbedring af skaden, som kom i foråret, er den endelig afsluttet.

Ny ventilation på vaskeriet
Der har i lang tid været udfordringer med varmen på vaskeriet. Derfor har vi udskiftet den ventilation, som sørger for at aflede varme og fugt, specielt i området omkring tørretumblerne og har bestilt en ekstra rensning af hele rørsystemet. Vi håber på, at det kan give et bedre klima, så vi fremadrettet kan holde døren lukket til vaskeriet.

Opdeling af plast – Molokker/Genbrugsgården
Vi har i hele 2021 haft en del udfordringer med plast molokkerne, som vi har fulgt tæt, for at se på, om tømningsfrekvensen, skulle laves om. Den har vi nu fået lavet om, med renovationsfirmaet, så det fremadrettet gerne skulle give mindre gener omkring fyldte molokker. Vi har dog en bøn til jer alle omkring fordelingen. Molokkerne at lavet til at håndtere den daglige renovation. Dvs. har i har plast og pap, af større størrelse, så har vi en meget fin genbrugsgård, som langt bedre kan håndtere de større ting. Alt henstilling af affald ved molokkerne er strengt forbudt, med den tanke, at det tiltrækker rotter, fugle hakker i det og spreder det, så vi har svært ved at holde Hyldespjældet, som en pæn afdeling.

Skift af flis
Vi vil i den nærmeste fremtid skifte flisen på legepladserne og i samarbejde med GMU og Albertslund kommune, genbruger vi den gamle flis, til reetablering af stisystemet på Hyldemarken. Vi sparer lidt penge, og Hyldemarken får genetableret en del af stisystemet.

De grønne områder
Vi er desværre blevet ramt af en langtidssygemelding fra vores mand i det grønne Steen. Det kombineret med, at hans chef fra HRH har søgt nyt job, har hele håndteringen af det grønne hængt alt for længe. Dette er i skrivende stund, men jeg håber meget på, at når i læser dette, at vi har formået at rette op, på mange af de områder, som ikke er blevet håndteret, ud fra den fastlagte plejeplan.

Registrering af husdyr
Driften har efter nedlukning af husdyrudvalget overtaget de opgaver, som før har ligget i det udvalg. Det er skift af hundeposer, som vi forsøger at følge med. Der er mange, som er super gode til at få smidt de brugte poser i skraldespandene. Mange tak for det.
Vi står også for den fremtidige registrering af husdyr, så vi sikrer os, at der er styr på vaccinationskort, forsikring osv. Så vi alle har en god oplevelse, med husdyrene i Hyldespjældet.
Vi har i forbindelse med overgangen fra Husdyrsudvalget til driften, været lidt udfordret med datalovgivningen, så vi vil nok blive nødsaget til at igangsætte en registrering af alle husdyr senere i år, som vi vil sende noget konkret information om senere. Hvis I har spørgsmål, eller ønsker hjælp til registrering eller andet, er I meget velkommen til at tage kontakt til driften. Yderligere information omkring husdyrregler findes på Hyldenet/beboerinfo/Husdyrregler.

Fugt og skimmel i Hyldespjældet
For at de udvendige vægge ikke suger fugt fra jorden, som i så fald trænger lettere og hurtigere ind i boligerne og skaber fugt og med tiden skimmel udfordringer, skal jordoverfladen i for- og bagbede holdes 10-20 cm under starten på ydervæggen. Mange steder i Hyldespjældet, er bedene ved naturlig formuldning vokset med tiden og vi kan se, at der er risiko for at mange vil få problemer med fugt af denne grund. Derfor vil vi i efteråret, gå en gennemgang i hele afdelingen, for at notere, hvor det kan skabe problemer. Men gå gerne nu en runde omkring din bolig, så du får en fornemmelse, om det kunne skabe problemer. Hvis du er i tvivl, skal du være mere en velkommen til at tage kontakt til os i driften, så kommer vi forbi og vi kan i fællesskab se på, om der skal gøres noget.


SMS - løsning
Du kan hjælpe driften med at give dig HURTIG besked, hvis der f.eks. springer et vandrør, så vi uvarslet er nødt til at lukke for vandet eller andre ting, hvor det er en fordel for dig som beboer at få beskeden direkte på din mobil.
På nedenstående link til bo-vest.dk, kan du let tilmelde dig SMS - løsningen, som kun giver beskeder, der vedrører Hyldespjældet.
Du kan også komme forbi vinduet på ejendomskontoret i åbningstiden, medbringende din mobil, så vil vi gerne hjælpe med at oprette dig i systemet. Ellers kan du gå på bo-best.dk, trykke på ”Hjælp og kontakt” i toppen, vælg derefter punktet ”Tilmeld eller frameld SMS service” og følg herefter beskrivelsen.
https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/tilmeld-eller-frameld-sms-service/