Nyt fra Ejendomskontoret

September  2022

Nyheder fra Driften

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester


Mandskab
Vi er som alle andre i gang med at afvikle den sidste del af sommerferien, som naturligt bevirker, at vi hele tiden mangler 1 eller 2. Der er naturligt også færre opgaver, da I også på skift er på ferie, så den eneste store ændring, er vores faste projekt dag, hvor vi kaster os over de store sager, vi løbende udfører. De lader vente på sig, så vi kan fokusere på beboersager.

Jacob, som over sommeren, har hjulpet med de tomme haver, har fundet fast job. Rigtig godt for ham 😊 Vi arbejder selvfølgelig på, at finde en løsning for den næste periode i renoveringen.

Helhedsplanen
Det kommer nok ikke som den store overraskelse for de fleste, at byggesagen fylder enormt meget i driften. Jeg tror, det er ganske normalt, at en så stor byggesag, har nogle udfordringer i starten, som skal rettes til, inden det hele kommer til at glide. Det hjælper selvsagt heller ikke, at vi først skal håndtere en periode efter Corona og derefter en Putin, som giver enormt mange bølger i hele verden, mht. levering af varer, priser osv. osv.

Selv om vi bruger meget tid, så oplever vi at byggesagen, bliver mere og mere strømlinet og alle de involverede parter, bliver bedre og bedre til at håndtere sagen (inkl. os selv). Vi er positive over udviklingen, og glæder os til vi kan se de første renoverede boliger, som I alle får.

Med en tanke, på de mange vandskader i kølvandet de sidste år, er det en stor fornøjelse, at se at tagbelægningen i skrivende stund, er fjernet fra de første boliger, for at gøre plads til den fremtidige løsning. Jeg tror vi glæder os næsten lige så meget som jer, til at vi igen, har nogle tætte boliger.

Driftens forbagbeds test
Første del af projekt ”blomster i for/bagbed” er ved en ende, og vi har 2 forskellige typer bede. Dels de 3 i Humleslippen, som blev beplantet med en forskellige stiklinger, med det formål, at de med tiden, vil lukke jorden helt, så bedet bliver mere selvkørende. Og dels de andre bede der er blevet beplantet med forskellige frøblandinger. De vil blive klippet ned i efteråret i håbet om, at vi kan få dem til at smide frø, så vi får en god start til foråret. Afklippet vil så blive fjernet ca. 14 senere.

Caféen
Vi har haft en række vandskader forbundet med et afløb, som kommer fra taget. Vi har i lang tid ikke kunne finde ud af, hvor det kom fra, men har nu fået skåret en lang række rødder over i afløb, lavet en del reparationer og sat en renselem på afløbet, så vi satser på, vi endelig løst problemet, der viste sig at være overløb fra afløbet.

Legepladser
Så er renovering af både legeplads og vippedyr ved vaskeriet færdig og klar til brug. Ligeledes er ”hesten” ved Harry Potter” blevet repareret, malet og lakeret.

P-pladser
Vi forsøger at spærre de forskellige p-pladser af i små bidder ad gangen i forbindelse med, at vi skal have skåret græskanter ind, frigjort afløb mm. Vi ved at byggesagen i forvejen har ”stjålet” nogle pladser, fordi den har behov for oplæg.

Vi forsøger at jævne de værste huller ud med grus, så vi kan holde de værste pytter væk.

Skrald
Nogen gange bliver der smidt affald ved siden af molokkerne. Det er på alle måder noget skidt – lige fra rotter, over spredning i blæsevejr, ekstraarbejde og så ”smitter det”. Står der først noget, kommer der hurtigere nyt til. Så lad være med det. Er du i tvivl om, hvor tingene skal hen, vil vi meget gerne være behjælpelige med information om det.

Cykler
Som mange nok har bemærket, så er cykeltrafikken blevet meget synlig, efter kommunen valgte at omlægge supercykelstien, da den nuværende rute igennem Galgebakken, er spærret. Pas på hinanden, specielt i tiderne omkring skole start/slut, hvor vi har rigtig mange helt unge cyklister, som med mere og mindre slinger, kommer igennem Hyldespjældet.