Nyt fra Ejendomskontoret

November 2023

Nyheder fra Driften

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester

Klargøring i driften til kulde og sne
For ca. 1 mdr. tid siden gik vi i driften i gang med planlægning af vinteren. Vi håber i bund og grund, det har været spild af tid, men for at være sikre, skal alle vinterredskaber være klar til brug. NCC vil igen i år stå for stilladser og arbejdsområder i bagstræderne.

Caféen
Som de fleste nok ved, har renoveringen af beboerhuset, været en meget stor omgang. Langt større end først forventet. Mange arrangementer er enten blevet udsat eller aflyst. Hvis man skal se positivt på det, så bliver det jo næsten et helt nyt beboerhus. Vi kæmper med at få driftens del af projektet færdigt, hvilket er ”Indersiden”.

Legepladser
Selv om opgaven er noget speciel i år, så går vi i november i gang med gennemgang af alle legepladser med legepladstilsynet. Vi er løbende i gang med at lave skilte til alle legepladser, så hvis uheldet skulle være ude, skal det være let og overskueligt at få tilkaldt hjælp. I den forbindelse har alle legepladser fået tildelt en fysisk adresse, som kan bruges, hvis eks. ambulance skal tilkaldes.

Vaskeriet
I samråd med GMU, har vi lavet lidt om på affaldshåndteringen på vaskeriet, så vi også her har mulighed for at sortere affaldet ud i de rette fraktioner. Står du med noget affald, der ikke passer til en af skraldespandene, så brug affaldsøen på p-pladsen lige bag ved vaskeriet.
Vi har længe forsøgt at komme varmen på vaskeriet til livs og med den nye køleenhed, kombineret med en renovering af udsugningssystemet, forsøger vi at finde balancen mellem køling og for meget larm fra udsugningen.

Renoveringen
Det kommer jo nok heller ikke som den helt store overraskelse, at mange af de opgaver, vi bruger tid på, er byggesagen. Vi forsøger at hjælpe tingene på vej. Der er dog mange, som oplever, at vi enten henviser til NCC eller videreformidler. Det er langt hen af vejen fordi, vi ikke har fået overleveret de nye bygningselementer endnu.


SMS løsning i Hyldespjældet
Vi har annonceret mange gange omkring emnet, så hvis du allerede har fået denne, så beklager jeg gentagelsen.
Vi bruger SMS til mange ting, men fællesnævneren er, at vi bruger den til emner, som kun er gavnlig for dig som beboer.
Eks. forsøger vi at bakke NCC op i alle deres varslinger. Når de sender en varsling, giver de os i driften besked. Så sender vi en sms til de pågældende adresser, så man lige bliver mindet om at kigge i postkassen. Har vi en uforudset skade på rør, strøm eller andet, så sender vi en SMS til de berørte adresser osv.
Du kan let tilmelde dig sms løsningen i Hyldespjældet her: www.bo-vest.dk/sms
Skulle du senere flytte fra Hyldespjældet, kan det fravælges meget let igen.