Nyt fra Ejendomskontoret

November 2020

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester

Ny ejendomsfunktionær
Henrik Paulsen er ansat som ejendomsfunktionær pr. 1/10 og er ved at blive kørt ind i de daglige rutiner. Henrik har tidligere arbejdet i Kæreby i lignende stilling. Henrik er 48 år gammel, har 2 børn og bor i Valby. Grundet Corona, har vi haft lidt udfordringer med profil tøj til Henrik, men han er udstyret med et ID kort. Arbejdstøj ER bestilt.

Den tidligere lægeklinik
Vi er i gang med at gøre Lægeklinikken klar til at Rambøll flytter ind 1. november, så det kan forventes, at se liv i den ende af Storetorv fremadrettet.

Anmeldelser til politiet
Vi har, ved et fælles møde med kontaktpersoner fra andre afdelinger i BO-VEST, set lidt på anmeldelser til politiet. Antallet af anmeldelser er med til at definere, hvordan politiet anvender deres ressourcer de rette steder. Der er stort set ingen anmeldelser fra Hyldespjældet, så det er vigtigt, at beboerne hjælper til med at få skabt fokus på de forskellige udfordringer, vi har i Hyldespjældet, så vi ikke forsvinder i en statistik. Nedenstående anmeldelsesvejledning kan måske bruges.

Udskiftning af stophaner
Vi er, som de fleste nok ved, stadig midt i udskiftning af stophaner i hver bolig. Ca. 30 % er blevet skiftet tidligere, så dem springer vil selvfølgelig over. Hvis man ikke får direkte besked i postkassen, kommer VVS IKKE på besøg, men man vil stadig være omfattet af nedlukning af vand, når vi arbejder i de områder, der bliver skiftet. Når vi er helt færdige, vil vi fremadrettet kunne lukke for det kolde vand for hver enkelt bolig, i stedet for at skulle lukke af, for en hel afdeling.

Indsamling af kompostbeholdere
Hen over vinteren påtænker vi at lave en indsamling af de kompostbeholdere, der ikke bliver brugt. Derfor en opfordring til de beboere, der IKKE benytter deres kompostbeholder og ønsker, at driften skal fjerne den, om at ringe eller skrive en mail, så vil vi lave en indsamlingsliste.

Flytning af flisdepotet
På grund af at flere og flere biler bakker ind under kæden ved flisdepotet ved kompostgården og henter flis mm., selv om de ikke bor i Hyldespjældet, har vi ifb. renovering af hegnet, valgt at flytte flis længere ind på pladsen. Når vi bestiller nyt flis, vil vi i samme ombæring lave ombytningen.

Renovering af asfalt
I løbet af november renoveres asfaltbelægningen flere steder i afdelingen.Der sker udbedring af striben af asfalt fra indkørsel ved Kærmosevej ned mod metalbommen. Asfalten på Længernes parkeringsplads bliver ligeledes udbedret. Lunker på Torvelængerne bliver genoprettet, og der bliver anlagt 2 nye vejbrønde. Alle 3 projekter i forlængelse af hinanden med forventet start 4. november. Der vil selvfølgelig blive sat information op.

SMS - løsning
Du kan hjælpe driften med at give dig HURTIG besked, hvis der f.eks. springer et vandrør, så vi uvarslet er nødt til at lukke for vandet eller andre ting, hvor det er en fordel for dig som beboer at få beskeden direkte på din mobil.
På nedenstående link til bo-vest.dk, kan du let tilmelde dig SMS - løsningen, som kun giver beskeder, der vedrører Hyldespjældet.
Du kan også komme forbi vinduet på ejendomskontoret i åbningstiden, medbringende din mobil, så vil vi gerne hjælpe med at oprette dig i systemet. Ellers kan du gå på bo-best.dk, trykke på ”Hjælp og kontakt” i toppen, vælg derefter punktet ”Tilmeld eller frameld SMS service” og følg herefter beskrivelsen.
https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/tilmeld-eller-frameld-sms-service/

Opretning af fliser
Vi har gennemgået afdelingen for de værste fliser, som er blevet udskiftet eller rettet op. Vi har kun været efter de ”farlige”, da udskiftning af alle knækkede fliser er et noget voldsommere og meget dyrt projekt. Så derfor ser vi tiden an til gennemførelsen af helhedsplanen, hvor der vil komme maskiner og tunge køretøjer ind i afdelingen. Efterfølgende vil der være behov for endnu en indsats.

Maling af Harry Potter
Harry Potter er tidligere malet, men resultatet var ikke tilfredsstillende. Derfor skulle legepladsen have endnu en omgang. Det er nu sket. Grundet det kolde vejr, har vi valgt at spærre af, da naturmalingen er lang tid om at tørre. Ved samme lejlighed skulle legepladsen ved vaskeriet også males. Dette er ikke sket, og måske må vi vente til efteråret på grund af vejret.

Samarbejde med Rambøll
Vi er, som mange nok har bemærket, langsomt begyndt at bevæge os ind i den tid, hvor helhedsplanen begynder at fylde i afdelingen. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at fylde MEGET mere, så jeg ser det som en positiv ting, at vi allerede nu kan få finpudset samarbejdet med Rambøll, så de lærer, hvilke forventninger der ligger i Hyldespjældet til varsling, kommunikation, håndtering af buske og træer mm. Så blot en besked fra driften om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få en god start.