Nyt fra Ejendomskontoret

Juni 2020


Corona:
Der bliver forhåbentlig snart mulighed for personlig betjening på ejendomskontoret. Vi forventer at åbne i begrænset omfang og håber, at vi i fremtiden kan få lige så mange henvendelser via mail og telefon, fordi det har betydet en bedre mulighed for god service til den enkelte beboer.
Alle de beboere, som vi har haft kontakt med, udviser en stor hjælpsomhed og forståelse for de omstændigheder, vi alle er underlagt. Og der er accept af udskydelse af opgaver, som vi normalt kunne få ordnet. Vi er på vej gennem den pukkel af opgaver, der er opstået.
Så mange tak fra vores side til alle jer, der har medvirket til, at vi kom godt gennem den meget særlige og vanskelige situation.

Maling af hegn og skure
Der er rigtig mange, der har brugt tiden med isolation, til at give hegn og skure en omgang. Driften vil også fremover gerne hjælpe så meget som muligt. Så hvis du har brug for maling, så ring eller skriv til kontoret, så stiller vi maling ud til jer. Denne ordning vil kører som forsøg her i år.
Normalt henter de fleste maling på ejendomskontoret, det kan man fortsat, når kontoret åbner igen.

Vandforsyning i boliger
I forbindelse med skift af målere, er der konstateret skader nogen steder, og andre steder hvor der skal skiftes hovedhaner.
For at sikre, at vi har et fuldstændigt overblik, vil der bliver lavet en gennemgang af alle boliger hen over sommeren. I vil modtage brev om det konkrete tidspunkt.
Efterfølgende vil de boliger, hvor der skal udskiftes eller repareres, modtage brev om, hvornår vores håndværker kommer. Desværre vil der, igen, komme perioder med lukning af vandet. Men når alle boliger er sikret, vil arbejde i den enkelte bolig kunne udbedres uden at det påvirker andre.

Bom ved Strædernes parkeringsplads
Bommen står i perioder meget åbent, både om dagen og nogle gange om natten. Det betyder mere biltrafik på vores små veje i Hyldespjældet, og at der er beboere, eller gæster, som parkerer deres bilen inde i Hyldespjældet.
Det er muligt at lukke og låse bommen uden nøgle. Det betyder, at hvis bommen er efterladt åben, kan alle lukke den, så vi undgår unødig trafik.
Det er fortsat muligt at låne bomnøgle (mod depositum på 200) på ejendomskontoret, hvis der er behov for at transportere for eksempel møbler eller andet stort gods.
Vi håber, at alle vil hjælpe, så der kommer mindre uvedkommende trafik i Hyldespjældet.

Parkeringspladser spærres
I forbindelse med at der skal fjernes ukrudt og ske beskæring af bevoksning på vores parkeringspladser, vil parkeringspladser blive afspærret i mindre sektioner ad gangen. Dette gøres, så der er så få gener som muligt. I den periode, hvor vi fjerner ukrudt, vil der være færre pladser. Vi varsler med opslag.
På forhånd tak for tålmodigheden

Grillkul og Affaldscontainere:
Sommeren er godt i gang i skrivende stund, og vi skal, for god ordens skyld, huske alle på at varme grillkul ikke må kommes i vores affaldscontainer. Grillkul gløder i lang tid efter de har været brugt. Det er derfor meget vigtigt, at alle er meget påpasselige med at smide brugte grillkul og engangsgrill i affaldscontainer, og være helt sikker på, at der ikke er gløder tilbage!

SMS service
Vores SMS service er blevet moderniseret med ny leverandør. Vi ønsker så mange på vores SMS service som mulig. SMS service bruges til at give besked om driftsforstyrrelser for eksempel, vand, varme, el, internet, rørbrud og mulighed på information fx husk digital afstemning til beboermøde.

Du modtager kun SMS fra din egen afdeling
Man kan melde sig på SMS service på:
https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/tilmeld-eller-frameld-sms-service/


Ejendomsleder Jesper Handskemager