Nyt fra "Ejendomskontoret"

Juli 2019

Personalenyt
Vores afløser Phillip Milo er stoppet efter 3 måneder, tak for indsatsen.
Frank Hansen er startet i Hyldespjældet den 3. juli. Frank kommer fra en stilling i et andet boligselskab og skal medvirke til den almindelige vedligeholdelse og renholdelse i Hyldespjældet, velkommen til Frank.

For- og bagbede
Driften har været bagefter med de for- og bagbede, som vi passer. Det retter vi op på gennem sommeren. Og der har desværre været eksempler på, at blomster eller andet, der ikke skulle tages med græstrimmer, er blevet klippet ned. Vi gør os så meget umage, som vi kan, og vi håber på tilgivelse.
Vi skal gøre opmærksom på at henstillede effekter i for- og bagbede skal ryddes. Driften vil foretage en gennemgang, og der vil blive sendt brev til de beboere, der har effekter stående.
 
Bom ved Strædernes parkeringsplads
Bommen står i perioder meget åbent, både om dagen og nogle gange om natten. Det betyder mere biltrafik på vores stier i Hyldespjældet - og at der er beboere, eller gæster, som parkerer deres bilen inde i Hyldespjældet.
Det er muligt at lukke og låse bommen uden nøgle. Det betyder, at hvis bommen er efterladt åben, kan alle lukke bommen, så vi undgår unødig trafik.
Det er fortsat muligt at låne bomnøgle (mod depositum på 200) på ejendomskontoret, hvis der er behov for at transportere for eksempel møbler eller andet stort gods.
Vi håber, at alle vil hjælpe, så der kommer mindre uvedkommende trafik i Hyldespjældet.

Vaskeriet
Korttidsreservation er på vej. I forbindelse med at vi fik nye maskiner, blev vi lovet, at det skulle været muligt at foretage reservation via hjemmeside eller app. Det skulle virke på den måde, at der skal kunne reserveres 20 minutter før start af en vaske- eller tørremaskine. På den måde kan man være sikker på at kunne vaske, eller tørre, når man kommer ned i vaskeriet. Nortec har lovet, at det kommer, og ifølge Nortec skulle virke fra august. Det er en ny funktion, som Nortec har udviklet, så det kan være, der kommer lidt ændring og tilpasning i den første periode.
Der er sat et par skilte op på vaskeriet:
- Tag hensyn brug kun to maskiner når der er kø
- Tag hensyn brug kun den sæbe der tilføres automatisk. Sæbe og skylle-
middel der kommes direkte i tromlen, skylles ikke ud.

Det med kun at bruge 2 maskiner, når der er travlt, er for at give så mange som muligt adgang, selv om mange vasker på samme tid.
Det med at undgå tilsætning af sæbe og skyllemiddel via lågen, skyldes meldinger fra brugere af vaskeriet om, at der er meget kraftig lugt tilbage i vaskemaskiner efter brug af ”fremmed” sæbe og skyllemiddel. Og at denne lugt smitter af på ens eget tøj. Den sæbe, vi bruger, er svanemærket, og allergivenligt.

Grillkul og Affaldscontainere:
Sommeren er godt i gang i skrivende stund, og vi skal, for god ordens skyld, huske alle på, at varme grillkul ikke må kommes i vores affaldscontainer. Grillkul gløder i lang tid efter de har været brugt. Det er derfor meget vigtigt, at alle er meget påpasselige med at smide brugte grillkul og engangsgrill i affaldscontainer og være helt sikker på, at der ikke er gløder tilbage.

Det gode vejr og musik
I det gode vejr er det fristende at spille for åbne vinduer eller i haver. Husk at tage hensyn til jeres naboer, så alle har mulighed for at nyde det gode vejr, både ude og inde.

Ejendomsleder Jesper Handskemager