Nyt fra Ejendomskontoret

Januar  2023

Nyheder fra Driften

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester


Nytår
Kære beboer i Hyldespjældet. Jeg håber, du har haft en dejlig jul og et godt nytår.
Selv om vi, i min optik, nu er på vej imod foråret, som personligt, er min yndlingsårstid, så mindes jeg, at jeg i tidligere udgaver af Hyldeposten omkring nytår, har set på nogle tunge emner, som Corona & Rusland. Det ligner jo næsten en tradition, da der igen det sidste år, har været en fællesnævner for os alle. Nemlig hvad man vel godt kan kalde en energikrise og samtidig en voldsom inflation. Den berører os alle, om man bor i Hyldespjældet eller ej. Dog har det i de kolde måneder vist sig, at det kan give nogle grimme bivirkninger, hvis vi sparer alt for meget på specielt varmen. Hvis vi skruer for langt ned, går det ud over indeklima og danner grobund for skimmel i boligen. Jeg håber, vi snart ser enden på krisen og kombineret med renoveringen af jeres boliger, er forhåbningen, at vi fremadrettet vil se nedsatte priser på varme, til gavn for alle. Indtil da, håber jeg, I har mulighed for at holde en stabil varme i hele boligen og lufte ud flere gange om dagen. Max 10 min. Så I ikke får lukket alt varmen ud og kølet væggene.

Bemanding
Pr. 1/12-22 er Martina blevet ansat som støtte til byggesagen. Jeg vil primært sætte Martina til opgaver, som kan hjælpe byggesagen på vej. Værende alt fra aflæsninger og håndtering af haver i ombygningsboligerne, hjælpe de beboere på vej, som ikke har de fornødne kræfter til at flytte rundt på ”hjemmet”, vinter håndtering i byggeområderne og meget mere.

Udlægning af tulipanløg
Vi har i samråd med UAU, påbegyndt en test med lægning af tulipanløg. ”Midt i byggesagen” tænker nogen måske. Ja midt i byggesagen, hvor Hyldespjældets normalt dejlige grønne områder, ikke ligefrem viser sig fra sin bedste side, under byggesagen. Så dette, for at bringe lidt forår ind i afdelingen og samtidig give lidt inspiration til hele planlægningen af områderne, når vi er kommet igennem det store byggerod.

Plantehotel
Som mange allerede ved, er der i samarbejde med UAU, nu anlagt 2 plantehoteller i Maglestræde og på den anden side af Domen. Flere og flere benytter sig af muligheden for at sende deres yndlingsplante på hotel, mens NCC graver i haven. Hvis du ikke lige har hørt det omtalt før, så kom en tur forbi ejendomskontoret, så får du informationen om, hvordan det hænger sammen. Lejen er ganske gratis. Arbejdet, står du selv for.

Skimmel
Der er i forbindelse med byggesagen, dukket mange opgaver op omkring skimmel. Det er tit efter skabe, bliver fjernet, at ”overraskelsen” dukker op. De fleste steder, har ikke noget med NCC at gøre, det er blot, når de kommer ind i boligen, at det bliver opdaget. Disse sager vil vi MEGET gerne høre om i driften. Vi vurderer så, om det er en udtørret vækst, eller om den er aktivt. De aktive svampearter, tager vi selvfølgelig fat i, så det er håndteret inden NCC eks. sætter nyt skab op.

Bibliotek
Det er tidligere besluttet, at der skal arbejdes på at få et lille mobilt bibliotek. Det lille opbevaringsrum til venstre for træværkstedet, er vi i gang med at friske op, så det bliver omdannet til et lille indendørs bibliotek i samspil med den mobile del.

Ladestandere
Projektet på Storetorvs P-plads, går stødt fremad. Inden længe, forventer vi, at vi har et aktivt lade anlæg til elbils-brugerne i Hyldespjældet. Så hvis det har været begrænsningen for at skifte dieselbilen ud, så kan den godt stryges i meget nær fremtid.

Rotter
Vi begyndt i november 2022 et projekt omkring rottebekæmpelse i kloakkerne, som har været meget effektivt. Vi har sat giftfrie fælder op i kloakken. De spidder rotterne og skyller dem videre i kloakken, Når ét område er ”behandlet”, bliver der sat spærringer op, så vi stødt får gennemarbejdet hele systemet. Det tager noget tid, men vi er på vej.

Brandsager
Vi har i løbet af 2022 haft 4 brandsager, som har fyldt enormt meget i driften. Hvis I ikke allerede har røgalarmer i jeres bolig, vil jeg stærkt anbefale at få sat min. 1 op. Uheldet kan komme hos os alle og en røgalarm, kan hurtigt blive forskel på liv og død. For jer, som allerede har alarm siddende, huske at tjekke om den stadig fungere som den skal. De fleste har en lille test knap.