Nyt fra "Ejendomskontoret"

Fra Driften 

Peter Rosengren Matthiasen er stoppet som ejendomsfunktionær på ejendomskonteret.
Årsagen er de arbejdsfunktioner, der er faldet væk, hvor det
primært er i forbindelse med, vi har fået nedgravet affald og ændret metoder til at foretage syn. Peter har sidste arbejdsdag den 30. juni. Vi takker for den indsats, som Peter har udført i sin tid i Hyldespjældet.

Grillkul og Ild i Affaldscontainere:
Selv om sommeren langt fra er begyndt, og det i skrivende stund er
meget koldt og blæsende, er der allerede nogle der har smidt/lagt varme
grillkul i vores affaldscontainer. Grillkul er meget lang tid om at blive
kolde, og de gløder i lang tid efter, de har været brugt. Det er derfor
meget vigtigt, at alle er meget påpasselige med at smide grillkul og engangsgrill i affaldscontainerne. Man skal være helt sikker på, at der ikke
er gløder tilbage, før de komme sammen med det andet affald.  På forhånd tak.

For og bagbede:
Det er nu ved at være tid til, at driften starter med at tage de for- og bagbede, som vi har ansvar for. Det vil ske i løbet af den næste måned med opstart senest 1. maj. Vi håber samtidig, at de øvrige beboer vil ordre egne for- og bagbede, således af Hyldespjældet kommer til at fremstå forårsklart.

Ejendomskontoret er lukket:
Mandag 1. maj: Fridag
Fredag 12. maj: Store bededag
Torsdag 25. og 26. maj: Kristi himmelfartsdag.
Mandag 5. juni: 2. Pinsedag og grundlovsdag

OBS! OBS! OBS!

I tilfælde af at man ikke kan komme ind på vaskeriet, så er der i Danmark en paragraf i straffeloven der hedder Nødret (§14), hvilket gør at man må slå en rude ind med henblik på at få fat i hjertestarten, og hjælpe en person i nød.

Man skal blot sørge for at vaskeriet bliver overvåget af en villig person, ind til ruden/skaden der er påført vaskeriet er afdækket og sikret for indbrud.

Pas nu rigtigt godt på den

Med venlig hilsen

Ejendomsleder

Jesper Handskemager