Nyt fra Ejendomskontoret

November 2021

Nyheder fra Driften

ved Danny Stilling, ledende ejendomsmester

Renovering af Elefanttrappen: Hvis tingene er gået efter planen, skulle elefanttrappen gerne være under fuld renovering, når Hyldeposten udkommer. Svellerne bliver erstattet med en bølget bakke, med udvalgt beplantning og store sten hist og pist. Det bliver spændende.

For/bagbede: Vi er færdige med årets opgaver, og bruger den sidste måned på, at følge op, på de få bede, som mangler lidt vedligeholdelse. Der har igennem året, været mange snakke omkring, hvad pokker den drift bilder sig ind, at sende et brev. Jeg kan understrege, at vi aldrig gør det for at genere. Vi forsøger at opretholde reglerne I har besluttet og er altid parat til en god dialog, for vi tager også fejl. Vi går ikke op i smag, vi går mere op i, om bedene bliver passet. Vi har som nævnt tidligere været i gang med at teste 4 forskellige frøblandinger, for at ændre udseende i de bede, vi passer, men blev desværre ramt af vejret, der modarbejdede os. Vi er i gang med at teste andre former for beplantning, med det formål at give et blandet, men flottere udtryk. Vi glæder os til at se resultatet. Som vi håber på, at kunne rulle ud flere steder her i efteråret.
Det kan dog ikke måle sig, med nogle af de bede, vi ser. Det er mange kreative bede. Mange med et væld af blomster og andre uden, men på sin egen måde, lige så flotte. Eksempelvis dette:Ombygningsboliger og Thomas: I har måske set vores midlertidige mand Thomas, som resten af året, hjælper os, med en lang række opgaver forbundet med ombygningsboligerne og de tilhørende haver.

Status på kontoråbning: Vi har som tidligere annonceret, lavet en test på ændring af åbningstid, da den lange Corona tid, har vist, at vi trods manglende fysisk fremmøde, har kunne løse div. opgaver for alle. Derfor forsøger vi at bruge tiden om dagen en smule mere effektivt, i stedet for at holde aftenåbent om tirsdagen. Bemærk vi har ikke skiftet skiltet på døren endnu, da vi godt lige ville se resultaterne, før vi laver en fast ændring. Så indtil videre holder vi 2 timer åben hver dag i stedet for 1, men i stedet holder vi aften lukket.

Ukrudtshåndtering: Nogen har måske bemærket en ny maskine der huserer i Hyldespjældet. Ukrudtsbehandling med damp/varmt vand. Det tester vi nu, så vi ikke risikerer brandfare ved gasbrænding i bagstræderne.

EcoGrip alternativ til salt: Vi startede i oktober, på at forberede os på vinter og kulde, så vi er klar til holde stier og stræder fri for sne og is. Vi har fået et miljøvenligt produkt, som vi kan bruge på sne og is, der kan være et godt middel på specielt parkeringspladser. Vi fortsætter med at bruge grus og flydende CMA, de steder vi kan, så det er blot som et ekstra alternativ.

Vaskeriet: Vi har, som nogle af jer nok har bemærket, fået skiftet udsugningen på vaskeriet. Den larmer en del mere og ja, der er desværre stadig varmt. Det gør at flere holder døren åben, når de er på vaskeriet. Det gør desværre at udsugningen mister en meget stor del af sit virke. Derfor har vi svært ved skrue ned for udsugningen - så larmen også bliver mindre. Vi er i gang med at undersøge, om der er mulighed for at ændre i sugefladen, så vi kan fjerne varmen mere effektivt.

SMS fra driften: Der er efterhånden rigtig mange af jer, der har tilmeldt jer den SMS løsning vi bruger i driften, som sikrer, at vi kan sende jer relevant information, som både kan være om vand, strøm, eksternes gennemgang i Hyldespjældet mm. Jo nærmere vi kommer helhedsplanen, jo flere gange, kan I have nytte af, at få en hurtig præcis besked om forhold, der vedrører jer.
DERFOR, hvis du ikke i dag, har dit mobil nummer koblet på SMS løsningen, så kom forbi ejendomskontoret eller skriv os en mail på hyldepjaeldet@bo-vest.dk og fortæl os hvilket nummer du/I ønsker med i SMS ordningen.
Hvis tanken kunne være, at vi sender alt for meget, så er svaret, vi sender kun det, vi mener er relevant, og hvis det på nogen måde er til gene, så kan man meget let via enten den tilsendte sms eller mail, melde sig fra igen.

Skimmel: Vi er på vej ind i den periode på året, hvor vi hører mest omkring skimmel. Det er et problem vi i driften prioriteret meget højt, og forsøger at afhjælpe alle de henvendelser, vi får. Jeg tænker, vi allerhelst vil være foruden, og der er ingen tvivl om, at udbedringerne i forbindelse med helhedsplanen vil ændre på rigtig mange ting. Vi glæder os til at se resultatet. Indtil da, er der en række ting, man som beboer kan gøre selv, for at holde det væk. Vi har et meget velfungerende vaskeri, hvor tørretumblerne kan sikre, at man undgår fugt i boligen, som er den helt store synder. Brug emhætten – igen for at få suget så meget fugt ud af boligen, som muligt. Jord og flis rundt om din bolig, må ikke gå op over den nederste elementkant, fordi det kan danne en fugt-bro ind i din bolig. Som tidligere nævnt, kommer vi rundt og forsøger at finde de boliger, hvor det i dag er et problem, kun med det fokus, at holde fugten ude af jeres boliger. Gå en tur rundt om din bolig og få det fjernet jord fra soklen, hvis det ligger for højt. Hvis du er i tvivl, så tag endelig fat i os på ejendomskontoret, så kommer vi meget gerne og kigger sammen med jer.

Afdelingen for flis, grønt og jord: Der er nogen, der er i tvivl om, hvor affaldet skal hen. I hvert fald sker det, at der havner både træ, plast og blandede affaldsposer forkerte steder i Kompostgården. Vi har en fantastisk flok på klunsergården, som står der for at hjælpe dem, der er i tvivl om sorteringen. Vi har også en lang række molokker, som vi gør et stort arbejde ud af at holde pæne. Så en bøn fra driften. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal smide tingene ud, må du meget gerne hive fat i os, så skal vi nok guide jer.

Molokker: Alt henstilling af skrald ved siden er molokker er forbudt. Skraldebilerne, der tømmer molokkerne, kan ikke håndtere det, og løst skrald avler mere skrald, som ingen af os, ønsker i afdelingen.
Hvis du er i tvivl om, hvor det skal hen, må du meget gerne hive fat i os i driften, så skal vi gøre, hvad vi kan, for at give jer den rette information.

Legepladser: Den årlige gennemgang af Legepladser er planlagt og forventet gennemført i løbet af november måned. Som vanligt bruger vi den rapport, til at udbedre de punkter, der kan være til fare for de små. Ganske som vi plejer.
Vi har fået ny flis på alle legepladser, og den gamle flis er genbrugt på Hyldemarken.

Jul: Selvom der stadig er LAAAANGG tid til jul, er dette jo den sidste Hyldepost i år. Så på forhånd ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg har en flok medarbejdere, som synes Hyldespjældet er en dejlig arbejdsplads, med en væld af spændende opgaver og gode snakke med mange positive mennesker. Mange tak for det. Vi glæder os til at gøre det endnu bedre i 2022.