Nyt fra Ejendomskontoret

Maj 2020

 
Corona
Vi er alle påvirket, og nogle hård ramt, af Corana, som har betydet, at vores dagligdag er meget anderledes, end det vi kendte før. I vores verden har det betydet, at vi ikke har åbent for fysisk henvendelse på ejendomskontoret, og at vi i meget begrænset omfang kommer i jeres boliger. Alle nødvendige opgaver i boliger bliver udført, men med iagttagelse af de retningslinjer, der skal forebygge, at vores medarbejdere bliver smittet, eller at beboer bliver smittet.
For at sikre driften af ejendomskontoret, er driften bemandet med nødberedskab, hvor vi er opdelt i to hold, som ikke har kontakt med hinanden.
Alle de beboere, som vi har haft kontakt med, udviser en stor hjælpsomhed og forståelse for de omstændigheder, som vi alle er underlagt. Og der er accept af udskydelse af opgaver, som vi normalt kunne få ordnet. Vi er klar over, at det skaber en pukkel af opgaver, som vi senere skal afvikle.
Så mange tak fra vores side til alle jer, der er medvirkende til, at vi kan komme godt gennem den meget særlige og vanskelige situation.

Maling af hegn og skure
Der er rigtig mange, der har brugt tiden med isolation til at give hegn og skure en omgang. Driften vil gerne hjælpe, så tiden kan udnyttes til noget godt. Normalt henter de fleste maling på ejendomskontoret, hvilket ikke er muligt for tiden. Så hvis du har brug for maling, så ring eller skriv til kontoret, så stiller vi maling ud til jer.

Opgravning i området
Den store udgravning ved siden af Cafeen er færdig, og der er kommet asfalt på igen, det var Hofor, der etablerede en ny hovedhane til det kolde vand. Udgravning ved Ulkestræde er ved at blive afsluttet, og vi håber på, at hullet er lukket i løbet af de næste to uger.

Udeområde
Der er kommet nyt stativ på HarryPotter, det gamle var desværre så nedbrudt, at det ikke mere var forsvarligt.
Der leveres to nye fodboldmål, som er lovet i uge 18 eller 19.

Vandtryk i boliger
Der har været henvendelser til ejendomskontoret om lavere vandtryk end normalt. Og enkelte har sagt, at det kom samtidig med, at der blev gravet i området, og efter der har været lukket i forbindelse med skift af stophaner i boliger.
Der er stadig det samme tryk i vores vandsystem. I de enkelte boliger kan der være kommet skidt i installation i forbindelse med de gange, der har været lukket for vandet. Når der lukkes og åbnes for vandet i området, løsnes noget af de aflejringer, der er i alle vandrør. Det er typisk kalk og okker, der sidder på indersiden af rør. Når der åbnes, kan det slå aflejring løs, så det kommer med vandet. Aflejringer kan sætte sig i filtre i vores vandhaner, toiletter, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Typisk det sted hvor der bruges vand første gang efter, der har været lukket. Hvis en hane ikke har været brugt et stykke tid, efter der har været lukket for vandet, kan der være vand, der er misfarvet, indtil rør er skyllet igennem.
Så, prøv at rense filtre/perlator på vandhane, her kan der sidde skidt, som giver mindre vandtryk.
Hvis der opleves, at vandtryk er meget lavt, eller at der er rødligt/brunligt vand, efter der er skyllet grundigt, skal I tage kontakt til ejendomskontoret. Så sørger vi for, at der kommer en ud til jer.

For- og bagbede
Sommeren nærmer sig. I skrivende stund er der det smukkeste forårsvejr, og der har allerede været dejlige dage med varme. Dagene er blevet længere og det er blevet lysere, og planterne er begyndt at vokse.
Beboeren har ansvaret for vedligeholdelse af sin have, forstræde og bagstræde ud til stiarealet. Arealerne skal fremtræde ryddede, og ukrudtsbekæmpelse skal foretages mindst 3 gange årligt, og der skal slås græs jævnligt. Det betyder, at beboerne selv kan beslutte at stå for renholdelse af for- og bagbede, men bemærk venligst, at det ikke indebærer at fælde træer. Beboeren må foretage nænsom beskæring eller lade det foretage af driften. Hvis du er i tvivl, kontakt venligst UAU, da det er UAU, der har kompetencen på dette område.
Husk at fristerne for at ordne for- og bagbede er 15/5, 31/7 og 30/9 2020.
Beboeren kan vælge at lade driften overtage plejen af for- og bagstræder mod betaling over huslejen. De beboer, som har valgt, at driften skal vedligeholde deres for- og bagbede, kan forvente, at vi kommer to gange her i foråret, og en gang efter sommerferien, så der hele tiden sørges for, at det ser vedligeholdte ud.


Ejendomsleder Jesper Handskemager