Nyt fra Ejendomskontoret

September 2020

Corona:
Vi er fortsat med restriktioner i august, og gør det sandsynligvis også i september. Det vil siger, der er åbent på telefon mellem 8:30 og 10:30. Og kun fysisk kontakt efter aftale.

Personale:
Jim Medina har fået nyt arbejde i en anden afdeling i Bo-Vest. Jim stoppede den 3. juli. Vi siger tak for den store indsats, som Jim har ydet, mens han har været ansat i Hyldespjældet.
Pernille Faxholm Brinck er startet som Cafeleder i Hyldespjældet. Pernille kommer fra en produktionsskole og mange års erfaring med madlavning. Velkommen til Pernille.

Hovedhaner til vand skal gennemgås i alle boliger:
Alle boliger får besøg i efteråret. Det skal skiftes hovedhaner de steder det mangler. For at sikre at det sker alle steder, skal alle boliger have besøg.
Baggrunden er, at vores hovedhaner, og de rør der er omkring hovedhanen, er slidte og tærede. Hovedhaner virker dårligt, og mange steder er rør sprøde.
På den måde sikres, at alle boliger har nye hovedhaner til koldt vand, og der ved reparation/udskiftning kun skal lukke for den enkelte bolig i fremtiden.

SMS service
Vores SMS service er blevet moderniseret med ny leverandør. Vi ønsker så mange på vores SMS service som mulig. SMS service bruges til at give besked om driftsforstyrrelser for eksempel, vand, varme, el, internet, rørbrud og mulighed på information fx husk digital afstemning til beboermøde.

Du modtager kun SMS fra din egen afdeling
Man kan melde sig på SMS service på:
https://www.bo-vest.dk/hjaelp-og-kontakt/tilmeld-eller-frameld-sms-service/


Ejendomsleder Jesper Handskemager