Nyt fra "Ejendomskontoret"

Marts 2019

Udskiftning af målere.
Udskiftning af målere, både vand- og varmemåler har foregået i december og omkring jul. De fleste steder er det lykkes at få skiftet begge målere. Desværre gav det følgeskader på vores rørinstallationer. Så i en del tilfælde var det nødvendigt, at vores egen VVS installatør skulle ud for eventuelt at skifte rørstykker, ventiler og haner og har måttet lukke for forsyningen. Det er lykkedes at få skiftet cirka 80% af alle målere. Resten af målerne skiftes i en samlet pulje, da det vil være nødvendigt at lukke for vand eller varme ude i hovedhanen. Dette gøres i samarbejde med forsyningen (vores VVS leverandør og Intego), der skifter målerne. Det vil betyde, at der lukkes for vand eller varme i kortere perioder i dele af bebyggelsen. Arbejder med at skifte de sidste målere vil efter planen ske i marts og april. Fra driftens side skal der lyde stor tak for den hjælp og tålmodighed, som I har vist.

Affald:
Der har gennem vinteren været flere der stiller affald og brugte effekter i vores område. Det ses ved affaldsøer, på stier og nogle gange i for og baghaver. Driften sørger for løbende at rydde op ved at fjerne alt affald. Men vi har brug for hjælp for at holde området pænt. I foråret vil vi søge at henvende os til beboere der har affald stående, så vi ved fælles hjælp kan få fjernet det.

Ejendomskontoret.

Ejendomsleder Jesper Handskemager