Vagtordning

Udenfor BO-VEST´s åbningsstid kan VA´s vagtordning hos Falck kontaktes
på tlf. 7025 2632
 
Kun følgende forhold kan behandles af vagten:
  • Svigt i varmeforsyningen i større omfang
  • Svigt i vandforsyningen i større omfang
  • Svigt i el-forsyningen i større omfang
  • Brud på ledninger, hvor alvorlige skader er uundgåelige
  • Opslæmning i kloak/faldstammer, hvor alvorlige skader er uundgåelige  
  • Akutte problemer i forbindelse med renoveringen udenfor arbejdstid