Skimmel


I januar og februar 2020 bliver der fulgt op på skimmelundersøgelsen i 2017. Læs mere her

Standard for behandling af skimmelskader. Februar 2020

I alle sager, hvor der er skimmel, eller mistanke om skimmel, skal der foretages en besigtigelse af den pågældende bolig, og dette skal ske hurtigst muligt.
 

Sådan håndterer ejendomskontoret skimmelsager. Læs mere her.