Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Driften efter følgende retningslinier og prioritering:
 
1. Hovedstier
2. P-pladser
3. Bagstræder

Denne rækkefølge er aftalt med Afdelingsbestyrelsen
og sikrer, at man kan komme fra sin bolig til bus, bil og affaldsøer.

De 3 hovedstier, som gennemskærer Hyldespjældet (Damgårdsstien, Humleslippen og Bryggerlængen inkl. forlængelser) holdes af kommunen. 

Driften understøtter Hyldespjældets Agendaplan og det betyder, at der ikke anvendes salt eller andre kemiske midler. Det er derfor sjældent muligt, at foretage forebyggende glatførebekæmpelse. 

Det er aftalt, at snerydning og glatførebekæmpelse ikke påbegyndes i følgende tidsrum:
Mandag - fredag: mellem kl. 22.00 - 06.00
Lør-, søn- og helligdage: mellem kl. 22.00- 06.00
Juleaften: mellem 17.00 - 06.00
Nytårsaften: mellem 17.00 - 12.00 (nytårsdag)

Vær opmærksom på, at du selv skal foretage snerydning og glatførebekæmpelse fra din hoveddør og ud til hovedstien, herunder på trappe til supplementsrum. Skulle der være enkelte beboere, som ikke kan magte denne opgave, kan man søge om hjælp hertil hos Albertslund Kommune.