Forretningsorden

Forretningsorden for afvikling af beboermøder i Hyldespjældet
Vedtaget på beboermødet den 28. september 2022 læs her