Digitalt beboerdemokrati

 
Guide til det digitale beboermøde. Læs guiden her 
 
 
Vi fortsætter det digitale beboerdemokrati i Hyldespjældet.
Boligministeriet har forlænget vores dispensation til at afholde digitale beboermøder i resten af 2015.
Det betyder, at beboermødet den 16.september 2016 bliver digitalt. Der bliver dog stadig afholdt et fysisk møde. Men beboerne kan stille forslag på den digitale hjemmeside, og dagen efter mødet kan beboerne stemme over internettet. Vi kan stemme til udvalg og om de forslag, der bliver diskuteret på beboermødet.  Alle får på den måde mulighed for at stemme. Også dem, der er forhindret i at deltage på det fysiske beboermøde.

Flere deltager i demokratiet
Vi har set fra de to tidligere digitale beboermøder, at der bliver stillet flere forslag, at flere deltager i afstemningen og flere deltager i det fysiske beboermøde. Derfor er vi glade for, at vi har mulighed for at fortsætte den udvikling.

Det digitale beboermøde foregår over 5 uger. Beboerne får adgang til det digitale møde onsdag d. 26. august, fire uger før det ”fysiske” beboermøde, som foregår næsten som det plejer, med beretninger og debat. Fra start har vi to uger til at stille forslag.  Derefter er der mulighed for at debattere og udbygge de eksisterende forslag. Fra start og frem til og med det ”fysiske” beboermøde kan beboerne stille op til de forskellige udvalg, som er på dagsordenen.
Fire uger inde i forløbet afholdes det ”fysiske” beboermøde. Den eneste forskel på dette er, at afstemningen om de enkelte forslag, budget o.l. ikke foregår på selve mødet. Dagen efter det fysiske beboermøde modtager alle husstande et brev med information om, hvordan afstemningen foregår.
Dog har vi fået nogle erfaringer fra de to afholdte digitale beboermøder, som vi vil bruge til at foreslå nogle få ændringer.
For det første mener vi, at dem, der stiller et forslag, skal følge det til dørs og møde frem til beboermødet og argumentere for det, ellers bortfalder forslaget. Dog kan en anden beboer, som er til stede ved boermødet, opretholde forslaget.
For det andet har det vist sig, at mange beboere ikke har stemt ved beretninger, kommissorier og regnskab, altså det som peger bagud. Hvorimod nye forslag, budgetter mm. har stor deltagelse. Derfor vil vi foreslå i forretningsordenen, at beretninger, kommissorier og regnskab behandles på det fysiske beboermøde, mens forslag, valg og budget sendes til digital afstemning.

Alle kommer med – også dem uden computer 
Det er ikke alle, der er trygge ved computer eller har en derhjemme. Derfor vil det være muligt at få en brevstemme, som ved de to tidligere beboermøder.
 
Følg med på Hyldenet og i Hyldeposten. Forud for afstemningen uddeles et brev med valgkoder til alle boliger.

Afdelingsbestyrelsen