Danmarks - måske - største sten er i Hyldespjældet

Kilde: Kulturøkølogisk Forening - skrevet af A. K. Ivaren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I beboerhaveforeningen "Salatfadet" i Hyldespjældets righoldige arkivmateriale dukker af og til forunderlige ting frem i dagens lys. Fx fremgår det af et meget gammelt dokument, at i Hyldespjældet ligger Sjællands - hvis ikke Danmarks -  største sten. Det er der nok ikke så mange der ved. Men der er ganske vist for sagnet - nedfældet i det gamle dokument - fortæller:

Den gang for mange år siden, da kun trolde var til, blev der nede i mosen ( den der i dag hedder Vallensbæk mose - alle parenteser er tilføjet af mig; A. K. Ivaren)  født en lille trold. Og den var lille, for da den siden hen voksede på, blev den nemlig ikke mere end 13 alen høj (ca. 9,5 meter). Og det var ganske lidt af en trold at være. Det gik da også den lille trold på. Når de andre trolde havde været ude, kunne de fortælle de vidunderligste historier, om alt det de havde set og oplevet. For de kunne jo komme viden om. Men når man har lange ben og er 30, ja op mod 40 alen høj, så er de nu heller ingen sag. Den lille trold blev grøn af misundelse. Den ville også se viden om. Derfor besluttede den sig for at lave så højt et udkigspunkt, at den derfra kunne se over hele Sjælland.     

 Først kastede den jord op i en bakke. (På den måde opstod dels dalstrøget hvori St. Vejleå nu løber og dels en forhøjning, hvor Galgebakken nu ligger). Derefter fandt den lille trold den største sten, som fandtes dybt nede i mosens dynd. Den ville trolden trille hele vejen op på bakkens top. Stenen var så stor, at da trolden trillede den op på land, blev (Vallensbæk) mose til en sø.

 I 4 år kæmpede trolden med stenen. For den var jo stor og trolden var lille. Til sidst nåede den dog bakkens top. Men netop, som trolden skulle give stenen det sidste skub, slog stenen en revne og et lille hjørne faldt af stenen. Stenen var nemlig en rigtig mosesten. Den ville ikke ligge til almindelig skue på det højeste punkt i omegnen. Derfor kastede den et hjørne af sig. Det fik trolden til at miste balancen og nu gik de ned ad igen. Med trolden springende for livet trille stenen ned ad skrænten (til det der i dag hedder Hyldespjældet). Og her landede stenen med al sin kraft og et ordentlig brag, så den dag i dag stikker kun et lille hjørne af den frem.

Den lille trold opgav udsigtspunktet og lavede i stedet alle de ting, der var god til. Og det viste sig at være ikke så få. Men der havde den slet ikke vist, for den havde jo været alt for travlt optaget af at komme til at kunne, det de andre kunne.

Den dag i dag kan man  stadig se stenen. Den ligger ved beboerhaverne i Hyldespjældet - ud for Støvlestræde 7.

Man dog kun se det lille hjørne der stikker op. Hvor stor stenen er, ved ingen. Men der er sikkert, den er alt for stor til at grave op - og det vil stenen jo heller ikke bryde sig om. Alligevel kan man få en fornemmelse af hvor stor den er, når man betænker, at det lille hjørne, som faldt af, da trolden næsten havde stenen på plads oppe på bakken, det er den "store" sten, som i dag ligger på "marken" ved den gamle gedefold i Galgebakken