Grønne tage på skure

Begrønning af skure
 
Skurene omkring Storetorv, Tværslippen og Hjortelængen har fået skiftet eternitbølgepladerne med begrønning i form af tørketålende sedumplanter, der året igennem, skifter farve i forhold til vejret. Ud over at være smukkere end bølgepladerne, er begrønningen et plus i forhold til miljøet.