Mosaikkerne

Mosaik i tunnellen under Kærmosevej


Gennem motivet bølger en kurve, der viser CO2 indholdet i atmosfæren gennem de sidste 500.000 år. Til højre i motivet stiger kurven dramatisk op i det røde felt, som den også gør i virkeligheden.

Det giver plads til det dårlige liv under stregen, hvor der er oversvømmelser, flygtninge, ørkendannelse, voldsommere vejr, fly-transport, bilkøer, invasion af fremmede dyrearter, mange køer (der prutter metan), sure fisk (fordi vandet forsures), smeltende gletsjere, CO2 forurenende produktion og videre i den dur.

Samtidig betyder det, at det gode liv over stregen bliver presset. Der er ikke længere så meget plads til det.

Det er de grønne marker, brakmarker, skove, det er den vedvarende energi (som ikke bliver brugt), det er de mange dyr (men få køer), det er cykler, Al Gore der advarende peger på kurven (der går op), der er klimakloden vi havde i A-centeret, der er spareskinner og sparepærer som vi deler ud, og det er et krav om, at politikkerne sætter sig om bordet (der er blåt som vores blå planet) til Klimatopmødet i 2009, og laver aftaler, der kan knække kurven, som vi allerede har gjort i Klimaudfordringen i 2007 med 4,3%. Derfor er der også en kurve, der helt ude til højre går ned. Den viser, hvad vej vi skal.

Mosaikken er Hyldespjældets klimaudfordringspris i 2008.

Mosaikkerne i tunnelen under Herstedvestervej

Mosaikkerne blev lavet som en gave til Hyldespjældet i forbindelse med bebyggelsens 30 års jubilæumsfest lørdag den 9. september 2006. Initiativtagerne var Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg, der sammen med 12-15 andre hyldeboere og medlemmer fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund (KØF) stod for den praktiske udførelse. KØF havde tidligere lavet 3 store vægmosaikker i og omkring Albertslund Centeret og stillede således op med både erfaring og inspiration, men også med fliser, skår og muskelkraft.

Der er 6 mosaikker, der beskriver de 6 elementer Jord, Luft, Vand, Ild, Liv og Ånd i relation til Hyldespjældet og Hyldeboerne.

1. Element: Jorden


Jorden er symboliseret med genbrugscirklen, der viser kredsløbet "Fra jord - til bord - til jord". Øverst ses gulerødderne der bringes til bordet, hvorfra resterne ender i kompostbeholderen. Komposten kommer ud i beboerhaverne og på den nu nedlagte Hyldemark, hvor der avles nye gulerødder.
Inde i cirklen ses det kuppelformede drivhus Domen, en kop fra Hylde-cafeen der  i snart 30 år har serveret økologisk mad 2 gange ugentlig, planter der vokser af jorden, og en vase lavet på keramikværkstedet af jordens ler "eller er det måske snarere en urne". For som det også hedder: Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå...

2. Element: Luften


Luften er symboliseret med en sky. I skyen vejrer 2 flag - ét 30-års fødselsdags flag og så Hyldespjældets Grøn-Diplom-flag - samtidig svajer træerne og vasketøjet tørrer. Pilen viser, at CO2 udslippet skal ned, vindmøllen fortæller, at Hyldespjældet en gang (ganske civilt ulydigt i øvrigt) havde købt en vindmølleandel, Delebilen, at vi ikke behøver hver vores bil, cykelstien, at cykling også er godt for luften og i drivhuset lyser den røde lampe, for vi skal gøre noget ved den globale opvarmning. Det tynde blå lag rundt om kloden udstiller atmosfærens lidenhed og sårbarhed. Og øverst forsvinder luften på vej op mod den 7. (stjerne)himmel. Næsen i det lukkede rum har indeklimaproblemer, der er de grønne tage og beplantningen i øvrigt, der renser luften, og så er der en storm i et glas vand - dem har der naturligvis også været en del af i løbet af de sidste 30 år-..

3. Element: Vand


Vandet er symboliseret med en dråbe. Dråben er delt i 2 af "vandspejlet". Tidligere brugte Hyldespjældet hele dråben; nu er vandforbruget mere end halveret. Derfor kommer den øverste halvdel naturen til gode. En hånd rækker ud og fanger regnen som symbol på, at her tager vi vare på vandet. Der er en vandkande og en paraply, en opgående sol, der spejler sig og en and, der lystige svømmer rundt - måske på en af Hyldespjældets flade tage efter et voldsomt regnskyl.
Nederst ses det vand, der fortsat bruges i Hyldespjældet. En beboer sidder i et badekar og antyder dermed, at forbruget fortsat kan nedsættes. Men i vandet lever der også planter og fisk, og pilene hele vejen rundt viser, at vandet ikke bare bruges en gang - det er det samme vand, levende organismer har brugt i millioner og atter millioner år. Vandet "går igen" og skal bruges mange gange endnu - derfor skal vi passe på det.

4. Element: IldenIlden er symboliseret med solen; den strålende, lysende, varmende og livgivende energikilde uden hvilken jorden ville være et goldt, koldt og mørkt fnug i universet. Det flammende Sankt Hans bål viser det årlige ritual, hvor solens lysende ild fejres - det lys som også udnyttes i solcellerne. Men man skal også passe på; solen er ikke til at spøge med; får man for meget af den, bliver man rød og forbrændt, som den uheldige solbader.
Ild er energi. Uden energi er der og sker der ingen ting...

5. Element: LivetLivet er symboliseret med et menneske - en hyldeboer. Livet i Hyldespjældet holdes i gang af det bankende hjerte midt i kroppen. Op gennem kroppen vokser der planter. I det ene ben er der mennesker. Husdyrene er symboliseret med hundene og fårene der går på græs. En hest har også sneget sig ind og alle børnenes bamser er heller ikke glemt. Livet er en forunderlig mangfoldighed - et produkt af naturens 4 fysiske elementer; jord, luft, vand og ild...

6. Element: ÅndenÅnden er symboliseret med et netværk af Hyldeboere. Og netværket er stort, mangfoldigt og stærkt - rundt i kanten er det symboliseret med 5 personer, der med hver deres farve repræsenterer de 5 øvrige elementer. Inde i netværket er genbrugsgården og tøjbytteren, solen der skinner på solcellerne, driftens traktor og affaldsvogn, den nye skæve naturlegeplads og hesten, vindmøllen og reolerne med alt papirarbejdet - med alle indkaldelser og Agendaplaner, budgetter og beretninger, referater og naturligvis med Hyldeposten. Midt i det hele er der et spejl - det er selverkendelsen! For den hører med til historien om Hyldespjældet. Heller ikke i Hyldespjældet er alt nemlig ideelt. Træerne er ikke vokset ind i himlen. Og derfor er der også skår i spejlet. Kigger man på sig selv, ser man ikke altid det, man gerne vil se! Men Hyldespjældet er på vej, og Hyldespjældsånden binder det hele sammen med sine usynlige tråde. Den er helheden af tanker og viden, tradition og fornyelse, demokrati og organisation, holdninger og handlinger og ikke mindst viljen til at ville en bæredygtig bebyggelse -.

Hyldespjældet og de 6 elementer

Historien om mosaikken i tunnellen under Herstedvestervej

For godt 2400 år siden konkluderede den græske naturfilosof Empedokles, at: "Alting består af kombinationer af fire grundelementer: Ild, Luft, Vand og Jord". Hermed havde han formuleret, hvad der skulle komme til at stå til troende i ikke mindre end 2000 år: Alle ting er dannet i en kombination af de 4 elementer og de 4 elementer kan ikke opløses i mindre enheder.

Først med oplysningstiden og udviklingen af den eksperimentelle fysik og kemi i 1700-tallet opdagede man, at den fysiske verden er mere kompliceret end som så. Man fandt ud af, at verden består af en række stoffer - grundstoffer - som i midten af 1800-tallet blev systematiseret i "Det periodiske system". Og i 1900-tallet dykkede man endnu dybere ned i tingenes byggestene og fandt elementarpartiklerne. Men i 2000 år var de 4 elementer god latin.

Og da Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg og Kulturøkologisk Forening skulle vælge motiv til Hyldespjældets 30 års jubilæumsmosaik, var den latin god nok at tage udgangspunkt i. For gennem den gamle græske naturfilosofi kan meget, af det som Hyldespjældet står for, fortælles - men dog ikke alt, for som i den videnskabelige verden hvor de 4 elementer ikke slog til, så slår 4 elementer heller ikke til i Hyldespjældets verden. Vi måtte tilføje 2 elementer for at kunne gøre billedet af bebyggelsen komplet. Således endte vi op med "Hyldespjældet og de 6 elementer": Jord, Luft, Vand og Ild samt Liv og Ånd.

De første 4 er stadig den fysiske verdens elementer, mens de 2 sidste udtrykker det, som ikke bare er fysisk. Dels er det livet - det levende; unge som gamle hyldeboere, deres dyr og planter og det liv de til sammen lever i bebyggelsen. Og dels er det ånden - Hyldespjælds-ånden; det er netværkene, demokratiet, holdningerne og handlingerne.