Plantehotel

Har du brug for at sende dine planter på plantehotel under renoveringen så kontakt ejendomskontoret og få tildelt en parcel på 1m2. Du kan også få mere plads.
Under renoveringen bliver der gravet op rundt om husene, alle planter i det område forsvinder.
Du skal selv grave planterne op og placere dem i dit plantehotel. På den anden siden af renoveringen skal du selv flytte dine planter tilbage.