Kontakt politiet

Hvis vi har behov for at komme i kontakt politiet, kan vi ringe på 1-1-2, hvis det drejer sig om noget, der sker her og nu. Det kan være ulykke eller indbrud. 
Når skader er sket, kan vi ringe på 1-1-4. 

Vi kan også tippe politiet, hvis vi oplever, der sker noget ulovligt.  

Læs politiets vedledning om, hvordan vi kommer i kontakt med politiet.