Udlejning af beboerhuset


Beboerhuset Spjældet kan kun lejes til private, lukkede fester af personer, der bor i Hyldespjældet.
Ved personlig henvendelse i Hyldecaféen udfylder du en lejekontrakt, som udleveres af cafélederen Pernille Brinck tirsdage og torsdage kl. 19-19.30. Det er ikke muligt at reservere telefonisk. Det er kun muligt at leje 1 år frem i tiden. I tilfælde af flere samtidige henvendelser, med ønske om samme dato, vil der blive foretaget en lodtrækning.

Se hvilke dage du kan leje Spjældet. Læs her

Regler ved leje

Læs alt om leje af Spjældet her

Rengøring:
Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring (gulv- og wc-vask), men ikke oprydning. Det betyder, at lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på plads (der er en oversigt i køkkenet). Og affald skal sortere og afleveres ved skralde-øerne.

Hvis man lejer beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og lokalerne skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag. Den næste lejer har først lokalerne fra kl. 12.00. (Dette af hensyn til rengøringen).

 I tilfælde af flere samtidige henvendelser, med ønske om samme dato, vil der blive fortaget en lodtrækning. Lejen er bindende i april og maj, grundet stor efterspørgelse 

Børnefødselsdage:
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal man selv gøre rent efter festen. Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring 355 kr. blive fratrukket depositummet.
Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner beboerhuset gratis.

Interne grupper:
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis

Bisættelser:
Benyttelse af beboerhuset ved bisættelser er gratis, dog skal der betales et depositum på 750 kr. 

Pris for leje af beboerhuset

En dag koster 750 kr.
To dage koster 1.100 kr.
Søndagsleje i fire timer er gratis. Man gør selv rent.

Beboerhuset kan kun lejes 1 år frem i tiden.

Den 24. december er forbeholdt fælles arrangementer, men hvis ikke udlejet inden 1. november kan datoen frigives til privat personer.

Det er ikke muligt at leje lokalerne d. 31. december

 

Lejen betales ved booking. Der skal medbringes huslejekvittering, som dokumentation for, at du bor i Hyldespjældet. 

Derudover skal ved nøgleafhentning betales et depositum på 1.000 kr. kontant

Ved børnefødselsdage og søndagsleje skal der betales et depositum på 750 kr.

Depositum 1.000 kr. ved lån af anlæg betales kontant

Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositummet 2.000 kr

Ved aflysning.

Hvis man er nødt  til at aflyse sin reservation skal det ske senest 8 uger før reservationen. Ved senere aflysning 8-6 uger før 1/4 af lejen, 6-4 uger 1/2 af lejen, 4-2uger 3/4 af lejen og 2 uger før mister man hele lejen

Lejen er bindende i april og maj