Udlejning af beboerhusetUdlejning af beboerhuse

Beboerhuset kan kun lejes til private, lukkede fester
- af personer, der bor i Hyldespjældet.

Lejen er gældende når første del af kontrakten er udfyldt og beløbet er betalt via Mobilepay #32579 
Kontrakten opbevares på ejendomskontoret. Det er ikke muligt at reservere telefonisk. Det er kun muligt at leje 1 år frem i tiden. I tilfælde af flere samtidige henvendelser, med ønske om samme dato, vil der blive foretaget en lodtrækning.

P r i s  f o r  l e j e  a f  b e b o e r h u s e t

1 dag koster 750 kr.
2 dage koster 1.100 kr.
3 dage koster 1450 kr.

Søndagsleje i fire timer, interne grupper er gratis. Man gør selv rent.
Leje af grill koster 100 kr. Man indkøber selv kul og gør grillen ren ved leje og aflevere brugt til den næste.
Leje af musikanlæg koster 100 kr. for 1 dag, 2 dage koster 150 kr.

D e p o s i t u m

Depositum betales ved nøgleafhentning i cafeen: tirsdag eller torsdag (Mellem kl. 19.00 – 19.30) inden arrangementet.
Depositummet er på 1600 kr. ved 1-3 dages leje.
Depositummet er på 750 kr. ved børnefødselsdag og bisættelser.
Depositum er på 2.000 kr. når både musikanlæg og lokaler lejes.

Tilbagebetaling af depositum sker primært via bankoverførelse
Du skal derfor udfylde blanketteten i mappen med registreringsnummer og kontonummer, når du afleverer nøgle etc.
Herefter overføres depositummet inden for 5 hverdage, hvis alt er i orden.


R e n g ø r i n g

Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring. KUN til gulv- og standard rengøring af toiletterne, herunder gulv, kumme og vask.

Det betyder at man selv står for al oprydning :

- Bordene og stole skal rengøres og stilles rigtigt på plads (Oversigt kan ses på køkkendøren)
- Der skal stoles op (Ved at de hænger på bordene)
- Alle lamper skal hænge nede.
- Alt service er rent, sorteret og stillet på plads.
- Affald skal sorteres og afleveres ved skralde-øerne, se opslag med vejledning på væg ved vasken, også papir fra
toiletterne og de blomster, man har haft med.
- Gulvene er fejet.

Samt fuld rengøring af køkkenet :

- Alt opvask er taget og opvaskemaskinen er tømt og rengjort
- Ovne, komfur, borde og hylder er rengjorte
- Køleskabe er rengjorte – også det ved baren
- Gulvet er fejet

Manglende oprydning/rengøring ved aflevering:
Bliver fratrukket depositummet. Skal rengøringspersonalet bruge ekstra tid, fratrækkes 180 kr. pr. time. Ituslået porcelæn, inventar etc. fratrækkes ligeledes depositummet.

B ø r n e f ø d s e l s d a g e
Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage hvor fødselaren er under 13 år, kan beboerhuset lånes gratis. Fremvis dokumentation herom. Der betales et depositum på 750 kr. Man gør selv rent.

I n t e r n e g r u p p e r
Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis.
Man gør selv rent.

B i s æ t t e l s e r
Benyttelse af beboerhuset ved bisættelser er gratis. Man betaler et depositum på 750 kr.
Man gør selv rent.

Den 24. december er forbeholdt fælles arrangementer, men hvis ikke udlejet inden 1. november kan datoen frigives til privatpersoner.
Det er ikke muligt at leje lokalerne d. 31. december.

T i d s p u n k t e r
Hvis man lejer beboerhuset en fredag, er det først fra kl. 14.00 og lokalerne skal forlades senest kl. 10.00 den efterfølgende dag.
Den næste lejer, lørdag, har lokalerne fra kl. 12.00. (Dette af hensyn til rengøringen).

A f l y s n i n g
Hvis man er nødt til at aflyse sin reservation, skal det ske senest 8 uger før reservationen.
Ved senere aflysning:
8-6 uger før modregnes 1/4 af lejen
6-4 uger før modregnes 1/2 af lejen
4-2 uger før modregnes 3/4 af lejen
2 uger før mister man hele lejen
Lejen er bindende i april og maj

Se hvilke dage du kan leje Beboerhuset. Læs her

Bricksite.com
 
 
 

Se hvilke dage du kan leje Spjældet. Læs her