Om Beboerhuset

Om Hyldecaféen


Caféen starter i 1990 som et boligsocialt projekt støttet af SUM-midler(SocialeUdviklingsMidler)
Det boligsociale projekt blev ledet først af en beboerrådgiver. Senere ændredes titel til miljømedarbejder. Under projektet blev cafeen startet op først som en kultur cafe med spisning men efterhånden ændret til Hyldecafeen med en ansat caféleder.