Om Hyldecaféen

Om Hyldecaféen


Caféen starter i 1990 som et boligsocialt projekt støttet af SUM-midler(SocialeUdviklingsMidler)
Det boligsociale projekt blev ledet først af en beboerrådgiver. Senere ændredes titel til miljømedarbejder. Under projektet blev cafeen startet op først som en kultur cafe med spisning men efterhånden ændret til Hyldecafeen med en ansat caféleder.

Caféen er Hyldespjældets ”hjerte”.

Åbent hver tirsdag og torsdag fra 17.00 – 19.00.
 
(Fra kl. 19.00 - 19.30 kan man komme forbi, hvis man ønsker at leje Hyldecafeen til at privat arrangement)

Om maden
Der serveres 2 retter med tilbehør og salat
Vælg mellem kød (ind i mellem fisk) ELLER vegetarretten.
 
I sommer månederne serveres der antettet dessert, mens der i vinter månederne primært serveres kager.

Yderligere kan der altid købes friskbagte boller, øl, vand, saftevand og vin.
Gæster udefra betaler en merpris. Princippet er, at maden ikke må være dyrere, end at alle har råd til at spise i caféen. Kosten skal være sund og nærende og der skal i videst muligt omfang anvendes økologiske produkter. 50% af maden er økologisk, - dog gælder dette ikke kød.


Caféen ledes af en styregruppe bestående af 4 beboervalgte plus i en udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Caféstyregruppe og cafélederen samarbejder om:

- Caféens drift og økonomi
- Priser
- Udarbejder regnskab som revideres af beboervalgte revisorer
- Kostpolitik
- M.v


Caféstyregruppen står også for en række beboerarrangementer i løbet af året:

- Fastelavn for børnene
- Aktivfest for alle frivillige
- Sankt Hans arrangement
- Jubilæumsfester
- Loppemarken i sommerhalvåret
- Bankospil (i samarbejde med 2 frivillige beboere, der står for det praktiske)
- Fredagsarrangementer eks. Musikaften, foredrag, ect.


Budgettet til aktiviteter er på ml. 35.000 – 80.000 afhængig af, om der skal holdes større arrangementer f.eks. jubilæumsfester)og fastsættes hvert år på budgetbeboermødet.

Cafelederen er ansat 32 tim er/uge og varetager også udlejning af lokalerne til private arrangementer. Lønnen betales over huslejen på afdelingens budget.

Der er en beboer ansat i aktivering 8 timer om ugen til køkken - assistance og en ansat til rengøring.

Frivillige /Café-passere:
For at cafeen kan fungere, er der brug for frivillige. 
Alle passere/frivillige får en gratis spisebillet for deres indsats.
Som udgangspunkt, 4 frivillige pr. åbningsdag. 
 
2 frivillige som "møder ind" Kl. 16.00 – 18.00:  Hvor caféen gøres klar til åbning. Derefter passer den ene kassen, mens den anden serverer.

Man behøver ikke bestille mad i forvejen. Når man komme i caféen udfylder man en bestillingsseddel og betaler ved kassen.

Kl. 18.00 møder 2 nye frivillige som ind (til ca. kl. 19.30) og overtager hhv. kassearbejdet og serveringen. Efter lukketid rydder de af og lukker ned.

Årets passere:
Hvert år til jul kåres de tre passere, som har taget flest vagter.


Caféens betydning:

- Styrker det sociale liv
- Skaber netværker
- Skaber venskaber og relationer
- Er med til at gøre Hyldespjældet til et attraktivt boligområde.

Kontakperson: Vinie Hansen, e-mail: vih@hyldenet.dk
 
 
 
 
 
Fri WiFi i Caféen & vaskeriet
Sådan gør du:
Vælg Wi-Fi-netværk HYLD
Følg vejledningen i din browser