Seniorklubben

Seniorklubben er et mødested for alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til at deltage i klubmøder og - aktiviteter.
Vi mødes hver anden mandag i ulige uger kl. 10-12. Normalt mødes vi i beboerhuset. Men mens det er under renovering i august, mødes vi på fællespladsen mellem Bryggerlængen og Tømmerstræde.
Nogle dage tager vi på ture, så fremgår det af planen, og der er evt. tilmelding.

Du kan tilmelde dig en Messenger gruppe, hvis du vil følge med i aktiviteterne også flere end dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag eftermiddag, film i seniorbiografen onsdag formiddag, musik i Albertslund jazzklub mm.
Kontakt: Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 60886031

Seniorklubbens aktivitetsplan  2023:
 
 
 Dato          Aktivitet  Ansvarlig
 Den 14. august

 

 
Kaffe og hygge på fællespladsen ml. Brygg
erlængen og Tømmerstræde

 

 
 
  Den 28. august Kaffe og hygge på fællespladsen ml. Brygg
erlængen og Tømmerstræde

 

 
 
 
Den 11. september
Kaffe og hygge i beboerhuset

 

 
 
 Den 25. september  Kaffe og hygge i beboerhuset
 
 
 Den 9. oktober  

 Kaffe og hygge i beboerhuset

 
 
Den 23. oktober Kaffe og hygge i beboerhuset  
     
 Seniorklubben holder ferie i juli og starter op igen den 14.august 2023