Seniorklubben


Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til, som det fremgår af nedenstående plan.
Der kan ske ændringer eller tilføjelser, hvis nogle får gode ideer til nye aktiviteter.
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i caféen kl 10 - 12 hveranden mandag i ulige uger.
Du kan tilmelde dig en Messengergruppe, hvis du vil følge med i aktiviteter også flere end dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag eftermiddag, film i seniorbiografen onsdag formiddag mm.
Kontakt: Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 60886031

Seniorklubbens aktivitetsplan  forår / sommer 2022:
 Klubben holder sommerferie frem til 15. august
 
 Dato          Aktivitet  Ansvarlig
Mandag den 15. august  Kaffe mm. i beboerhuset kl 10-12  
Mandag den 29 auggust Cykeltur ”Kend din by” med Povl Markussen ned gennem Store Vejleådalen til Hyldager Bakker og de våde enge i Kongsholmparken.
Vi mødes ved beboerhuset kl. 10 og slutter af i cafeen med kaffe og nybagte boller kl. ca. 11.30
Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk eller 40227890 senest dagen før.
 Mandag den 12. september            Kaffe mm. i beboerhuset kl 10-12  
 Mandag den 26. september
 
 Kaffe mm. i beboerhuset kl 10-12