Seniorklubben


Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til, som det fremgår af nedenstående plan.
Der kan ske ændringer eller tilføjelser, hvis nogle får gode ideer til nye aktiviteter.
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i caféen kl 10 - 12 hveranden mandag i ulige uger.
Du kan tilmelde dig en Messenger gruppe, hvis du vil følge med i aktiviteter også flere end dem, der er nævnt her. Det kunne være musik på Birkelundgård søndag eftermiddag, film i seniorbiografen onsdag formiddag mm.
Kontakt: Marianne Faust Pedersen, marianne.faust.pedersen@gmail.com, mobil 60886031

Seniorklubbens aktivitetsplan sensommer / efterår 2021:
 
 
 Dato          Aktivitet  Ansvarlig
mandag 
den 13. september
Klubmøde med kaffe, frugt 
m.m.
 
 
Tirsdag
den 27. september
 
 
Rundvisning på Carlsberg bryggeri med efterfølgende frokost for egen regning.
Vi mødes på Albertslund station kl. 9.45.
Tilmelding Hans Erik Sørensen senest den 20. september, kramnik@msn.com, 23981713
Mandag den 11. oktober
 
 
 
 
 
 
Svampetur i Vestskoven med Poul Evald Hansen, formand for Naturfredningsforeningen i Albertslund.
Vi mødes ved Kroppedal kl. 10.00 og går ud derfra.
 
 
Tilmelding Liv Simonsen,
liv@blemmer.dk, 20919735
senest den 8. oktober.


 
 
 
Mandag den 25. oktober
 
 
 
 
 
 
Tur til Naturcenter Herstedhøje med efterfølgende kaffe og kage i cafeen.
Gå-holdet mødes kl. 10.30 ved Hyldecafeen.
Det er også muligt at cykle eller køre i bil.
Mødetid kl. 11.00 ved centeret.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding
 
 
 
 
 
 
Mandag den 8.november
 
Klubmøde med kaffe og frugt mm.
 
 
 
Mandag den 22.november
Klubmøde med kaffe og frugt mm.
 
 
Mandag den 6. december
 
 
Julefrokost
 
 
 
Tilmelding Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk, 40227890 senest den 1. december.
 
Mandag den 20. december
 
 
 
Juleferie
Første klubmøde efter juleferien er den 3. januar