Seniorklubben


Seniorklubben er et tilbud til alle beboere 60+ i Hyldespjældet, og alle er velkomne til at deltage i klubmøder og - aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er der tilmelding til, som det fremgår af nedenstående plan.
Der kan ske ændringer eller tilføjelser, hvis nogle får gode ideer til nye aktiviteter.
Hvis ikke andet er nævnt, mødes vi i caféen kl 10 - 12 hveranden mandag i ulige uger.

Seniorklubbens aktivitetsplan sommeren 2021:
 
 
 Dato Aktivitet  Ansvarlig
Mandag
den 10. maj
Pinsefrokost  Tilmelding til Vinie Hansen, vih@hyldenet.dk eller mobil 40227890
Tirsdag
den 25. maj
Besøg på Ole Rømers Museum kl. 12.00
Transport enten cykel eller bil.
Mødested ved cafeen kl. 11.00 for dem, der cykler.
Adgang 50 kr.
Medbring kaffe mm.
Tilmelding til Hans Erik Sørensen kramnik@msn.com eller mobil 23981713
Mandag
den 7. juni
Klubmøde med kaffe, frugt mm.

Mandag
den 21. juni
 
Rundvisning i Biotopia og renovering af ”Svinepytten” i Birkelundparken
Mødested kl. 10 ved cafeen, så spadserer vi derover.
Herefter sommerferieafslutning i cafeen
 Tilmelding til vih@hyldenet.dk eller mobil 40227890
                       Juli måned                            Sommerferie  
Mandag
den 2. august
Klubmøde i beboerhuset
kl. 10-12. Der er kaffe, frugt m.m.
 
Mandag
den 16. august
Klubmøde i beboerhuset
kl. 10-12. Der er kaffe, frugt m.m.
 
Mandag
den 30. august
Klubmøde i beboerhuset
kl. 10-12. Der er kaffe, frugt m.m.