Bogskabet


Vil du være ”Bogven”?

Forslaget om at bygge et bogskab blev enstemmigt godkendt, og tre beboere meldte sig som ”Bogvenner” til at stå for det praktiske med at modtage bøger og holde styr på bogdepotet. Det indrettes i det tidligere kølerum ved siden Tøjbytteboden.

De tre bogvenner er:

Gitte Hansen, Torveslipperne 12, tlf. 2623 2134
Charlotte, Cornelius Tømmerstræde 1, tlf. 2232 0499
Vinie Hansen, Tømmerstræde 3,  tlf. 4022 7890


Beboere, som kunne tænke sig at være ”Bogven” kan henvende sig til en af de tre, som allerede har meldt sig eller skrive til afdelingsbestyrelsen, n60@bo-vest.dk.