Hyldecaféen ændres til fællesspisning

27-10-2023
Hyldecaféen ændres til fællesspisning
Det har været vanskeligt at finde en ny medarbejder til cafeen. Der har simpelthen ikke været kvalificerede ansøgere på den seneste annonce efter sommerferien.
Derfor havde cafestyregruppen udarbejdet et forslag til beboermødet den 20. september, hvor vi foreslog at ændre cafeen med 2 ugentlige åbningsdage til en ugentlig fællesspisning om onsdagen. Dette på baggrund af de positive erfaringer, vi har gjort med fællesspisninger, mens cafeen har været lukket.
Beboermødet godkendte enstemmigt cafestyregruppens forslag.
Det betyder, at:
Der ansættes en medarbejder på 15 timer om ugen
Fællesspisningen foregår ml. kl. 17.30-18.30
Løn til opvasker afsættes på driftsbudgettet
Udlejningen varetages af ejendomskontoret
Det ugentlige regnskab varetages af cafestyregruppen i samarbejde med økonomiafdelingen i BO-VEST
Der annonceres pt. efter en ansat til at stå for fællesspisningen i samarbejde med nogle frivillige.
Ansøgningsfristen er den 1. november med start den 1. januar 2024.
Venlig hilsen
Beboerhusgruppen (tidl. cafestyregruppen)
(Vi er i gang med at revidere cafestyregruppens kommissorium, herunder at ændre navn fra cafestyregruppe til beboerhusgruppe efter beslutningen om at ændre cafeen til fællesspisning hver onsdag fra 1. januar 2024. Det reviderede kommissorium fremlægges på beboermøde i mart)


Kategori: Nyheder