Temamøde om det frivillige arbejde i Hyldespjældet den 6. november 2021

18-08-2021Temamøde om det ”FRIVILLIGE ARBEJDE I HYLDESPJÆLDET ”
Lørdag den 6. november kl. 15.00-18.00
med efterfølgende middag
I beboerhuset
Hensigten med at afholde et temamøde er at synliggøre og anerkende værdien af den indsats, som udføres af de mange frivillige, og som gør Hyldespjældet til mere end bare et sted at bo.
Det frivillige arbejde har stor betydning for vores sociale liv og er med til at danne fællesskaber og netværk og medvirker til, at vi mødes og oplever, at vi gør noget godt og tager hånd om vores liv.
I forbindelse med bygningen af den nye materiale- og genbrugsgård bliver der flyttet rundt på beboerværkstederne, og der opstår muligheder for nye aktiviteter.
Det vil vi gerne diskutere sammen med en status over de aktiviteter, vi har:
Mangler vi nogle aktiviteter i Hyldespjældet?
Skal vi flytte tøjbytteboden sammen med genbrugsgården?
Hvordan får vi flere beboere til at bruge vores gode cafe?
Hvad skal vi bruge de tomme lokaler til, når træværkstedet flytter?
Temamødet er for alle beboere, både dem, der er frivillige og dem, der gerne vil være det.
Det er gratis at deltage i middagen, men det er nødvendigt med tilmelding senest den 1. november til afdelingsbestyrelsen
på n60@bo-vest.dk.


Kategori: Nyheder