Referat fra GMU-møde den 19.4.2009

 

Tilstede: Helene og Povl.

 

1. Affaldskampagnen.

- Efter mødet kontrolsorterer vi en minicontainer for 3. gang, som sammen med erfaringerne fra hele kampagnen samles op i Hyldeposten (Povl).

- Vi laver en samling af alle sedler, der er delt ud og kampagnen i det hele taget til kommunen, som indspark til debatten om, at kommunen skal prioritere tilbagemeldinger til beboere og boligområder, hvis affaldssystemet skal fungere bedre.

- Vi følger op på dem der fejlsorterer papir og glas igen og igen, ved at stemme dørklokker (Helene).

- Kampagnen fortsætter som planlagt måneden ud, med tjek af øer om mandagene (Povl) og driften der påtaler og registrerer fejlsortering.

- Konklusioner: Det er vores indtryk, at kampagnen har virket, og at forbedringerne indtraf relativt hurtigt. Vi tror, at folk generelt er tilfredse med kampagnen og tilbagemeldingerne på fejl. Der er ikke så meget affald / fejlsorteret affald i øerne mere. Driften bekræfter, at det er blevet bedre. På Genbrugsgården er der også kommet mere pap. Ud fra driftens opgørelser over gengangere der fejlsorterer glas og papir, kan vi dog ikke se en entydig forbedring. Kampagnen bør gentages igen efter behov eller f.eks. en måned en gang om året.

 

2. Klimaudfordringen.

- Resultatet fra 2008 får vi omkring 1. maj. Derefter og efter ACA bestyrelsens møde den 14.5. (hvor de skal tager stilling til, om ACA vil lånefinansiere VE-anlæg til afdelingerne) holder vi næste fællesmøde i den vindende afdeling.

- På mødet skal Klimaudfordringens fremtid også diskuteres. Vores holdning er, at udfordringen også skal fortsætte i 2010 på den ene eller anden måde.

- Klimaudfordringen bytter pærer på Grøn Dag. Vi opfordrer Hyldefolk til at give et nap med.

 

3. Alt det andet

- Anja går ud af pilelauget, og der er ikke andre.  Vi søger efter nye i Hyldeposten og spørger Anja, om hun vil lave en artikel (Helene). Lykkes det ikke vil Patrick / Baunegården måske? Eller netværket af pilefolk (John Lauersen m.fl.).

 - Der har været Domedag så domen er klar og sæsonen så småt startet. Alle lodder er afsat.

- Lammelauget laver nyt hegn i år. Driften indkøber materialer og laver stolpehuller. Lauget bygger hegnet.

- Affaldsopsamlingsdagen gik fornuftigt. 11 beboere troppede op de 3 steder. Næste år vil det være oplagt at lave det sammen med UAU.

- Tema weekenden om Hyldespjældets fremtid er lavet om og udsat til en temadag, der afholdes i beboerhuset lørdag den 7. november. Det betyder, at det målsætnings- og visionsværksted, vi havde lovet i handleplan 2009, udsættes til efter den 7.11.

- Sluk lyset den 28.3. gik som aftalt. Vi skrev i HP, delte sender ud og slukkede stibelysningen.

- Der skal snart tælles biler (Povl).

- Høker 2 er på beboermødet i morgen den 20. Forslaget er, at projektet besluttes, og at byggeudvalget overtager her fra.

- Flytning af kompostgården er midlertidigt sat i bero, da prisen kan løbe op i en halv million. UAU har gennemført høring i det nye område. Der var ingen indvendinger.

- Den nye kommunale affaldsplan 2009-2012 kommer i høring hen over sommeren. Vi er især opmærksomme på de lokale genbrugspladser og tilbagemeldinger ved fejlsorteringer.

- Kommunens klimaplan offentliggøres snart. Den tager vi på næste møde.

- Næste møde holder vi efter vi har fået kommunens grønne regnskab. Regnskabet diskuteres med henblik på, hvad vi kan gøre for at nå 2010-målene og informere om det i HP.                                          

 

           Ref. Povl

Resultat af kontrolsortering no. 3 af container fra affaldsø ved den store legeplads søndag den 15.3.2009

 

Generelt:

- Containeren var (kun) ¾ fuld - J!

 

Konkret:

- Der var stillet en nettokurv ved siden af containeren med elektronik, metal, losseplads, papir, træ og rest. I kurven var en adresseret henvendelse (Åle 67).

- 6 skraldeposer uden knude på. Anslået 20 % organisk.

-10 poser havde knude på. Anslået 20 % organisk.

- Endvidere var der en del løst affald anslået 10-15 %, bl.a. pap, papir og 2 bleer!

- En sort sæk var fyldt med (ikke fladmaste) papvin og plastbelagte vinkartonner.

 

Til sammenligning så lige de 2 tidligere kontrolsorteringer:

 

Resultat af kontrolsortering no. 2 af container fra affaldsø ved den store legeplads søndag den 15.3.2009

 

Konkret:

- Containeren indeholdt 11 skraldeposer uden knude på. Heri var der fejl med papir og metal. Anslået 1/3 var organisk.

- 24 poser havde knude på. Fejl var papir og karton samt lidt glas og dåser. Anslået 25% var organisk.

- Endvidere var der en stor klar sæk med mange små skraldeposer i. Sorteringen syntes ok.

- I containeren var der også smidt et tastatur og pc-2 højttalere.

 

Generelt:

- Containeren var fuld.

- Den var meget ulækker i bunden.

- Skraldeposerne med knude var bedre sorteret end poserne uden knude!!

 

 

Resultat af kontrolsortering no. 1 af container fra affaldsø ved den store legeplads søndag den 1.2.2009

 

21 poser havde knude på.

7 poser havde ikke knude på.

1/3 var fejlsorteret. Det var pap, papir og i mindre grad glas, metal, plast og farlig affald.

Flere mælkekartonner var ikke fladmast

Der var en del komposterbart i poserne.