Referat fra GMU møde 4.8.2009

Tilstede: Helene, Patrick og Povl

- Beboermødet med valg af GMU er den 21.9. (med eventuel opfølgende dag i oktober).
Povl laver forslag til beretning.
Helene laver udkast til Grønt Regnskab.
Alle 3 (Helene, Patrick og Povl) genopstiller.
Vores forslag til Handleplan 2010 tager udgangspunkt i følgende: Klimaudfordringen kører resten af 2009, men fortsætter formentlig ikke i 2010, vi foreslår, at samarbejdet fortsætter på en eller anden måde. Anbefale den internationale klima-demo den 12.12. under klimatopmødet. Sørge for at der i hvert nummer af Hyldeposten er relevant information. Deltage i ”Sluk lyset” kampagnen igen i 2010. Gennemføre Energi- og moderniseringsprojektet i Høkerlængen 2. Tage imod Obama hvis og hvis….. Indkøb af en vindmølleandel. Lande sagen (med driften) om kompostgården der ikke flyttes alligevel. Lave en indsats i forhold til affaldsøerne. Ajourføre affaldsplanen og omdele den. Hvis Genbrugsgården har jubilæum (20 år, det skal vi lige undersøge) laver vi noget særligt i forhold til den, hvis ikke sætter vi fokus på kompost. Udarbejdelse af en Klunser Hvidbog. Arrangere en affaldsindsamlingsdag igen i midten af april (gerne sammen med UAU og GB – Patrick tager det med til UAU). Lave et forløb hvor vi får udviklet nye målsætninger for 5-året 2011-2015. Vedligeholdelse af vores 2 mosaikker. Få fornyet vores ”Grøn Bolig” diplom. Afholde nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2010. Endvidere skal Handleplanen tage udgangspunkt i vores målsætninger, der går til og med 2010. Dvs. vand, hvor vi ikke når målet på 75 l pr. per/døgn, el, hvor noget tyder på at vi kan nå målet, Varme, hvor det også ser rigtig godt ud, CO2, hvor der igen er ændret i opgørelsen, så der suspenderer vi målsætningen til næste 5-års periode, biler, der ser skidt ud, brændbart affald, som også ser skidt ud og deponi, hvor vi er i mål. Antallet af træer overlader vi til UAU.

 - Klunserholdet med Lis, Steen og John, trænger gevaldigt til forstærkning (Steen er flyttet, men vil gerne fortsætte, dog har han været 1 måned på hospitalet. Og John er der ikke hver gang, så Lis er ret alene). Der er brug for at alle klunsere spørger omkring sig efter nye. Tina og irakeren i Tingstræderne er en mulighed. Og måske Morten når de kommer hjem fra orlov. ”Lis-holdet” har vagt på søndag den 9.8., så hvis nogen kan give et nap med en halv eller hel time, vil det være godt.

- Vi har afleveret et høringssvar til kommunens affaldsplan.

- Vi laver ikke, som oprindeligt påtænkt, en rapport over forårets affalds-ø-kampagne, men tager en snak med driften om erfaringerne.

- Vi skal også have snakket med driften om de kr. 651.000 til fraktionskasser.

- I forhold til Kommunens nye klimaplan deltager vi ikke mindst i forhold til høker 2.

- Pilelauget ligger underdraget for tiden. Helene spørger Anja om de andre i Albertslund-pile-lauget er interesseret i at høste pilen i år.

- Patrick tjekker den engelske udgave af brevet til Obama.

- Vi søger aktivitetspenge, som vi plejer: 8.000. Endvidere gør vi Afdelingsbestyrelsen opmærksom på, at der kan komme udgifter til reception i forbindelse med Høker 2. Og så søger vi kr. 4.000 til klunserne, så de igen kan komme på en velfortjent tur.

Ref. Povl