Referat fra GMU-møde søndag den 15.3.2009

 

Til stede: Patrick, Helene og Povl (ref.)

Fraværende: Karen

 

Affaldskampagnen:

- Vi er nu halvvejs i kampagnen og indtrykket er, at det går ganske godt. Af Driftens opgørelse over antallet af fejlsorterede fraktionskassetter, er der dog endnu ikke nogen tydelig tendens til, at tingene bliver bedre. Men hvis man går rundt i bebyggelsen, så virker det som om, der ikke er så meget affald i ø'erne mere. Hvis der bliver behov for det, må vi lave noget i forhold til dem, Driften registrerer som gengangere. Vi skal være opmærksomme på porcelæn i glas.

- Hvis det er sådan, at det bliver lettere for Driften at indsamle affald, så kunne det være godt, hvis de ville vaske containerne og fjerne graffiti fra dem.

- Husstandsomdelingen af en klar sæk er sat på standby.

- Uddeling af en ny lamineret affaldsplan er udsat til palceringen af kompostgården er afklaret.

- Efter mødet kontrolsorterer vi en minicontainer (se resultat nedenfor).

- Vi har fået en henvendelse fra Bent i Torveslipperne 10, som foreslår at flytte papir og glas ud i øerne i nye containere med dertil beregnede indput-huller. Det har før været diskuteret og forkastet, men vi må have det for øje som en mulighed, hvis vi ikke kan få det eksisterende system til at fungere.

- Eksempel på ugens løftede-pegefinger-seddel-til-ø-med-fejl taget til efterretning. Povl fortsætter med at lave den slags sedler.

- For at sætte fokus på kompostering, vil vi gerne husstandsomdele et gavekort på en grøn kompostspand (Povl).

- Helene laver en seddel med svar på de 10 mest stillede spørgsmål.

- Hyldepost april og maj: Affaldsdag den 15.4. Kontrolsortering. Kompost.

 

Andet:

- Evaluering af beboermøde om Energiprojektet den 5.3.

Der var kun en håndfuld beboere, men bortset var det et godt møde og Energiprojektet kører.

 

- Evaluering af Grøn Diplomoverrækkelse og filmaften den 9.3.

Der var 11 beboere til film og diplom overrækkelse. Det var ikke mange, men det gik fint. Filmen er ikke så kendt, at den trækker folk til. Diplomet skal gerne op at hænge i Spjældet. Helene fornyer tallene på Grøm-diplom-hjemmesiden, når det grønne regnskab kommer.

 

- Klimaudfordring: aktiviteter i år og hvad med til næste år?

Vi anbefaler et fællesmøde i slutningen af maj, hvor Agenda Centeret har afklaret om de vil gå ind med lånefinansiering til Vedvarende Energi anlæg. Det kan være et vigtigt signal også at gennemføre Klimaudfordringen i 2010, da der vil være brug for den slags også efter Topmødet. Det kunne være fint, hvis vi løbende (kvartalsvis måske) kunne måle og se et mellemresultat. Vi kan foreslå også at konkurrere på vand!?

 

- Flytning af kompostgård

UAU står for selve høringen.

 

- Vi skal have lavet en Flap med vores Agendaplan til kommunens lille grønne regnskab.

Povl laver en tekst. Noget af den til Visionsweekenden kan måske bruges.

 

-  Sluk Lyset lørdag den 28.3.

Helene laver seddel, som deles ud på dagen (Patrick ikke hjemme). Povl har aftalt med Driften at få nøgle til el-skabet, så udebeslyningen kan slukkes.

 

- Kluns

Lasse S. er død og Bjarne vil på reservebænken pga. dårlig ryg. Det giver huller. Povl snakker med Lis. Helene og Lasse vil godt passe tirsdag.

 

- Mål i handleplan

Vi har lovet at skrive om målopfyldelse i Hyldeposten. Det gør vi, når det grønne regnskab kommer.

 

- Næste møde søndag den 19.4. kl. 11.00.

 

Ref. Povl