Referat fra Drift-GMUmøde den 3.11.2009

 

Tilstede: Michael J., Michael K. og Povl (ref)

 

- Indtægter fra papir og pap: Vi bør synliggøre i Hyldeposten hvad vi har af indtægter fra Papir og Pap, samt de færre udgifter vi har fordi, det ikke brændes (Povl).

- Glasfraktionen: Det kniber af og til klunserne at få tømt minicontainerne med glas. Det giver driften problemer, da de så er nødt til at fylde minicontainere, der ikke er bund i, som så igen gør det vanskeligere for Klunserne at tømme. Så med andre ord, så er det lidt vigtigt at få tømt containerne.

- Glas- og papirfraktioner: Driften siger, at det går rigtig godt med dem for tiden. Der er ikke de store fejl i folks stativer. Så noget tyder på, at forårets kampagne stadig har en god effekt.

- Farligaffalds kursus: To fra driften har lige været på kurset. Til næste år kommer de andre to. Man (dvs. inkl. klunserne) opfordres generelt til, at deltage i kurset mindst hver femte år. Når tilbuddet kommer næste gang, sender driften det til Povl, som sender det til klunserne.

- Besked til ejendomskontoret: Hvis der er nogle klunser-beskedder, som ejendomskontoret skal have, om f.eks. behov for tømning af en container på genbrugsgården, så skal klunserne gerne bruge telefonen/svareren eller hyldespjaeldet@bo-vest.dk, da de høres/ses af alle på kontoret, og der derfor er størst chance for at der tages handling.

- P-pladser: Med erfaringerne fra prøve-opstregninger af P-pladser, anbefaler vi at samtlige p-pladser markeres, så pladserne udnyttes så effektivt som muligt. Arbejdet vil formentlig kunne ske til foråret.

- Kompostgård: Vi mener ikke, at den bør indhegnes, og umiddelbart synes der heller ikke behov for at sætte bom op. Til gengæld skal der laves skilte. Fraktionsskilte (Michael K.). "Kun for Hyldeboere" (Povl).

- Nye fraktionsstativer: Der er afsat mange penge til nye fraktionsstativer, som ikke er brugt. Nogen overføres til næste år. Det vigtige her og nu synes ikke at være, at alle stativer skiftes, men at stativer, der er i forfald skiftes, plus at beboere, der selv vil gøre det, får mulighed for det. "Forfald-stativerne" kan evt. skiftes af håndværkere eller projektansat.

- El forbrug på materialegården: El forbruget er faldet over de sidste år. Tallene skal lige granskes, men muligvis er det fordi, vi ikke bruger så meget strøm i skurvognen længere, der er koblet op på materialegårdens måler.

- Varmt vandsbeholder i trykkeriet: Der har været et-års gennemgang og alt fungerer fint.

- Klunserkassen: GMU og Klunserne skal overveje om klunserkassen skal nedlægges, fordi der ikke er så meget brug for den, når nu glasset ikke skæpper særligt i kassen og klunserne er kommet på "finansloven".

- Kompostbeholdere: Driften vil prøve at sikre, at der ved alle nyindflytterboliger er en kompostbeholder klar til start (Michael K.). Nyindflyttergruppen orienteres (GMU).

- Krystalpærer: De afprøves i Cafeen (Gitte / Povl).

- Høker 2: Projektet diskuteret. Der er møde i skurvognen i morgen onsdag den 4.11. for at få tidsplan, vindmølle og orientering til Kirsten mm. på plads.