Referat fra GMU-møde den 1.2.2009

 

Tilstede: Patrick, Helene og Povl

Fraværende: Karen

 

1. Affaldskampagne.

- I februar, marts og april lave vi en affaldskampagne.

- Vi har annonceret det i Hyldeposten.

- I løbet af den kommende uge uddeler vi en seddel om affaldsøerne. Teksten er lavet. Vi tager foto til den i eftermiddag. Underskriver er GMU.

- I løbet af kampagnen fordeler vi udeling af materialer således: Patrick slipperne. Helene Længerne + Store Torv. Povl Stræderne. Materiale skal deles ud i løbet af 2-3 dage.

- Povl tjekker løbende øerne og uddeler sedler (med foto) i oplandet, de steder der er fejl. Sedlen sættes også op i øen, hvor der også sættes en ”ingen pap” eller lignende seddel op.

- I Hyldeposten ”evaluer” vi ved kampagne afslutning, og kårer den ø der har været bedst. Oplandet får en rulle klare sække.

- Driften kontrollerer glas og papir i de 3 kampagnemåneder. De lader fejlsorterede kassetter stå og smider en seddel ind til beboerne.

- Driften reagerer i kampagnemånederne på affald, der er henstillet uden for boliger.

 

- Om ca. 14 dage uddeler vi en klar sæk sammen med en seddel. Sækkene skal være genbrugsplast. På sedlen skriver vi også, at der stilles større krav til vores affaldssortering, hvis vi fremover vil opretholde vores genbrugsgård, og ikke skulle aflevere på Gadagervej, og at vi er enige i kravene, og at vi skal gøre det bedre.

 

- Efter yderligere 14 dage udleverer vi en lamineret udgave af affaldsvejledning samt en køleskabsmagnet (Helene).

 

- Vi inviterer til affaldsopsamlingsdag onsdag den 15.4. kl. 17 – 18. Folk opfordres til at gøre rent om deres hus. Og til at melde sig til 3 hotspots, som vi hver især er ansvarlig for: 1. Tunnel til Birkelundgård. 2. Ved drivhusmosaik. 3. Kælkebakke – vi holder øje med om der også er andre steder. Skal i Hyldeposten og på hjemmesiden.

 

- Vi kontrolsorterer en minicontainer i eftermiddag og laver en billedserie af affaldet.

 

- Evt. vejer Povl sit affald i en periode, for at få nogle aktuelle tal.

 

- Som afslutning på kampagnen laver vi en kompostindsats i april.

 

- Hvor man i en ø ikke har forstået budskabet efter et par henvendelser, skærer vi det ud for dem på papskilte.

 

2. Andet

- Visionsweekend. Forberedelserne kører i et andet regi. Vi holder GMU-møde inden weekenden.

 

- Flyt kompostgård. Povl koordinerer med drift og UAU.

 

- Filmaften ”Den 11. Time” den 9.marts. 19.00. Helene undersøger om Energitjenesten kan komme og overrække Grøn Diplom den dag. Efter overrækkelsen kl. 19.15. starter filmen med efterfølgende debat. Vi inviterer Klimaudfordrerne og gennem Tid og Sted.

 

- Energiprojekt. Afdelingsbestyrelsen har møde den 3.2. og skal indkalde informationsbeboermøde (torsdag den 5. marts kl. 20.00) og så til besluttende beboermøde den 20. april.

 

- Sluk lyset den 28.3. Vi slukker stibelysningen igen, informerer i  HP og hjemmesiden og deler en seddel rundt.

 

- Vi tabte kampen om motorvejen. Den er besluttet ud gennem Vestskoven og hele vejen til Frederikssund.

 

- Næste GMU-møde søndag den 15.3. kl. 11

 

Ref. Povl