Asbestplader på skure

Bo-Vest og ejendomskontoret har set på tagpladerne på skurene i Hyldespjældet. 
Hvornår bliver taget skiftet? Hvordan skal vi forholde os, hvis der sker skader på tagene?