Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Nye medlemmer af byggeudvalget

På det ekstraordinære beboermøde den 6. februar blev der valgt 2 nye medlemmer til byggeudvalget. Christian Birk Hansen og Janne Storm blev opfordret til at stille op og blev valgt sammen med Jan Dahl, som i forvejen har været udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Vi ser frem til at samarbejde om at få den store renoveringsplan gennemført.
 
Ekstraordinært beboermøde den 14. marts
På beboermødet bliver indhold og økonomi for helhedsplanen gennemgået, og der skal tages stilling til det afstemningstema, som fremlægges af byggeudvalget. I de efterfølgende 5 dage sendes afstemningstemaet til digital afstemning, så alle har mulighed for at være med.
Det kræver bare en profil på hjemmesiden som oprettes med nem-id.
 
Deltagelse i fraflyttesyn og mangelafhjælpning
Afdelingsbestyrelsen blev bedt om at deltage i et fraflyttesyn af en beboer, som flyttede internt. Det gør vi gerne for at få mere viden om standarden i fraflytteboligerne. Vel vidende, at hvis vi ønsker at højne standarden, vil det koste på huslejeniveauet. Det skal i givet fald tages op på det kommende budgetbeboermøde i september. Den 19. april tager vi punktet op som et tema sammen med driften.
 
Internet i cafe, vaskeri og motionsrum
På sidste møde i februar godkendte vi. at der etableres internet i vaskeri og motionsrum i forbindelse med, at forbindelsen i cafeen forbedres.

 

Legepladsinspektion
Hvert år bliver legepladserne gennemgået af en autoriseret legepladsinspektør, og vi modtager en rapport om de ting, der skal gøres noget ved.
Generelt er der en del råd i træværket især ned mod jord. Derudover er der et par rutsjebaner bl.a. ved vaskeriet, hvor firmaet har skønnet, at der er risiko for, at en anoraksnor kan hænge fast. Driften kontakter de firmaer, som har lavet den store og de mindre legepladser, så der kan ske udbedring af råd og andre væsentlige ting.

 

Status på overgang til antenneforeningen
Vi har samlet op på de erfaringer, både gode og dårlige, som vi og andre beboere har oplevet ved overgangen til antenneforeningen.Det har vi samlet i en skrivelse, som er sendt til Antenneforeningen. Så kan andre forhåbentlig nyde godt af vores erfaringer.