Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Så skal vi til at tage stilling til helhedsplanen
Så nærmer tidspunktet sig, hvor vi skal tage stilling til indhold og økonomi for den renovering, som skal gennemføres i Hyldespjældet.
Derfor afholder vi først et informationsmøde den 25. oktober kl. 19.00 i beboerhuset, hvor de forskellige elementer og muligheder samt økonomien i renoveringen vil blive gennemgået af Byg/BO-VEST og rådgiverne.
Herefter afholder vi et ekstraordinært beboermøde den 28. november kl. 19.30, hvor vi skal tage stilling til budgettet og hvilken løsning, vi skal sende til digital afstemning blandt alle beboerne. 

Vi du være med til at lave et nyt råderetskatalog
Vi skal til at revidere og udarbejde et nyt råderetskatalog, som senere skal behandles på et beboermøde.
Derfor har afdelingsbestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg og inviterer interesserede beboere til at deltage.
Råderetten er vores mulighed for at forandre og forbedre boligen, eksempelvis renovere køkken og bad eller opføre en pergola. Råderetten findes både i en individuel og kollektiv udgave, ligesom der skelnes mellem forandrings- og forbedringsarbejder.
Det første møde afholdes den 7. september kl. 16.30-18.30 i afdelingsbestyrelsens mødelokale på Store Torv 39. Interesserede kan bare møde frem eller kontakte afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk.
 
Fælles ejendomskontor med Galgebakken
Galgebakken skal have et nyt ejendomskontor, og det skal vi også. Derfor er ideen opstået, om det kunne være en fordel at bygge et fælles ejendomskontor.
Vores forudsætninger for at gå ind i et samarbejde med Galgebakken er, at det skal være billigere, og at placeringen skal være god for begge afdelinger. Det ved vi ikke noget om endnu. Derfor fremlægger vi et pricipforslag på beboermødet den 27. september og foreslår, at vi anvender et mindre beløb til at undersøge det nærmere.
 
Hyldespjældet som ”Bedste beboerdemokrati”
BO-VEST har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen indstillet Hyldespjældet til prisen for ”Bedste Beboerdemokrati”. Prisen uddeles ved Boligselskabernes Landsforenings Almene Boligdage i november.
 
Vi har fået lavet en videopræsentation om det frivillige arbejde og frivillighedspolitikken, og beskrevet beboerdemokratiet i detaljer. Vi synes, vi har meget at byde på, som kan være til inspiration for andre boligafdelinger. Så må vi se, om dommerkomiteen er enig:)
 
Udkast til budget 2018
Afdelingsbestyrelsen er i gang med at udarbejde budgettet for 2018.
Der er sket en mindre stigning i udgifterne til bl.a. ejendomsskatter, vand og renovation. Dette betyder, at der måske bliver en mindre huslejestigning.
Det endelige budget fremlægges på beboermødet den 27. september og sendes efterfølgende til digital afstemning.
 
Etablering af ekstra P-pladser
Kommunen har accepteret, at vi etablere P-pladser ud mod Kærmosevej, men har afvist etableringen af P-pladserne mod Damgårdsvej, fordi der ligger en vejbyggelinie for evt. udvidelse af Damgårdsvej. Vi har dog endnu ikke opgivet og vil se, om der ikke alligevel kan findes en løsning.
 
Nyt vaskeri
Driften har i samarbejde med BO-VEST haft udskiftningen af vaskeriet i udbud, og der er modtaget tilbud fra tre vaskerifirmaer.
Afdelingsbestyrelsen og Vaskeriudvalget afholder et fællesmøde den 24. august, hvor tilbuddene drøftes og vi tager stilling til, hvilket firma, der skal gennemfører