Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Afstemning om helhedsplanen
Et flertal på 112 mod 102 sagde nej til helhedsplanen og en huslejestigning på 6,1%, På et beboermøde den 28/11 var afstemningstemaet ellers blevet godkendt, så hegn og skure også kunne blive en del af renoveringen.

Nu handler det om at se fremad og få udarbejdet et nyt forslag, som kan samle bred opbakning. Derfor indkalder vi til to ekstraordinære beboermøder i starten af 2018. Det første den 6/2 kommer til at handle om status på de gennemførte skimmelundersøgelser og valg af tre nye medlemmer til byggeudvalget. Vi håber meget, at nogle af kritikerne af helhedsplanens indhold og økonomi, vil tage imod invitationen til samarbejde og gå ind i byggeudvalget.
 
Det andet beboermøde den 14/3 handler så om et nyt afstemningstema om indhold og økonomi i helhedsplanen, og hvordan vi skal bruge henlæggelserne, så vi får så meget som muligt med, når renoveringen går i gang.

 Afstemning om nye boligtyper
Forslaget om at ombygge ca. 20 af 3-etagers boligerne til 2 nye boligtyper blev godkendt med 107 mod 89. Ombygningen er jo en del af helhedsplanen og afventer derfor, at resten af renoveringen bliver godkendt.

Trafikken i Hyldespjældet
På beboermødet i september blev der nedsat et trafikudvalg, som skal komme med forslag til at imødegå den stigende bilkørsel inde i afdelingen og den risiko, det medfører for legende børn.

Udvalget har holdt 3 møder, herunder en markvandring for at se på, hvor der er særlige trafikknudepunkter.
Udvalget forventer at kunne orientere om sine forslag på det ordinære beboermøde i april.
 
Nye parkeringspladser
Kommunalbestyrelsen har godkendt BO-VESTs ansøgning på vegne af Hyldespjældet om dispensation fra lokaleplanen til etablering af nye parkeringspladser.
Dispensationen vedrører de nye pladser i randzone dels ved indkørslen fra Damgårdsvej og dels ved den nordlige indkørsel fra Kærmosevej.
I alt er det besluttet at etablere 43 nye p-pladser.
Nu kan arbejdet med at finde en entreprenør så gå i gang og forhåbentligt være klart til iværksættelse til foråret.
 
Gitte stopper i cafeen
Gitte har fået et nyt job og stopper desværre i cafeen efter 18 års ansættelse. Det er vi meget kede af, og vi kommer til at savne hendes gode mad og altid smittende humør
Vi afholdes et lille afskedsarrangement i cafeen den 10. januar kl. 16-18 for alle, der har lyst til at sige Gitte pænt farvel.
 
Ny cafebestyrer fra 1. marts
I samarbejde med ejendomslederen og BO-VEST har cafestyregruppen udarbejdet en annonce om ny cafestyrer, der lægger vægt på, at vores nye medarbejder skal være god til at lave mad til mange og kunne samarbejde med forskellige beboere i respekt for beboerdemokratiet.
Cafeen vil være lukket i januar og februar, hvor der vil blive skiftet varmerør mm., og vi forventer, at en ny cafebestyrer kan tiltræde 1. marts, og cafeen have første åbningsdag den 8. marts.
Bookninger af cafeen til private arrangementer samt udlevering af nøgler sker fra ejendomskontoret i åbningstiden, indtil ny ansat er på plads.