TV, Internet og telefoni

Hyldespjældet har sit eget bolignet og aftale med You See og Dansk Kabel TV om levering af TV, Internet og telefoni. 

Bolignettet består af teknikhuset ved gavlen af Høkerlængen, fiber, der lagt ind i de enkelte boliger og en modtagerboks, installeret i hver bolig.

Signalerne leveres til teknikhuset, hvor de via fiber (lyslederkabel) transporteres videre til de enkelte boliger. Fiberen ligger i nogle plastrør, som de kan trækkes/skubbes ud og ind af, hvis det bliver nødvendigt at skifte dem.

Fiberen er gravet ned i hele Hyldespjældet og er i de fleste boliger ført ind i selve huset via haven. Enkelte steder er de ført ind andre steder fra.

Ejendomskontoret har et kort over, hvor fiberen ligger. Hvis du skal grave i din have eller lige udenfor din bolig, er det vigtigt, at du undersøger, hvor fiberen ligger. Alle steder  - undtagen gennem haverne - er den gravet ned i 40 cm. dybde og forsynet med gult advarselsskilt.

Men i haverne er fiberen skudt ind, dvs. at der ikke har været gravet op og at der derfor ikke er lagt beskyttelsesbånd ind. Samtidig har det ikke været muligt, at styre fiberen helt præcist i 40 cm. dybde og det er erfaringer med, at den kan ligge helt op til 20 cm. under jorden. Spørg derfor altid på Ejendomskontoret om, hvor fiberen må forventes at ligge, før du graver i haven.

Hvis du beskadiger fiberen, skal det meddeles Ejendomskontoret.

Tilmelding Internet og telefoni

Du tilmelder dig til internet- og telefonforbindelse på bolignettet hos Dansk Kabel TV via hjemmesiden Dansk Kabel TV. Fejlmeldinger sker også til Dansk Kabel TV 

Du kan også vælge andre løsninger, hvis du finder, de er mere fordelagtige.

Tilmelding TV

Tilmelding og valg af TV-pakke sker hos YouSee. Du kan se kanaloversigten her.

Fejlmelding sker til YouSee på tlf. 7070 4040
Hverdage mellem kl. 8:00 og 18.30
Weekend Lukket

YouSee Support: tlf. 7070 4040
Hverdage kl. 8.00 - 20.00
Weekend kl. 10.00 til 20.00
Helligdage: kl. 10.00 til 20.00 

Regningsservice:
Hverdage kl. 8.00 - 20.00 , tlf. 8080 4045
 
Dansk Kabel TV
Hvis du får leveret TV-signaler, Internet og/eller telefon via afdelingens bolignet, og du oplever problemer, skal fejlmelding ske til Dansk Kabel TV påTelefon 6912 1212
Hverdage mellem kl. 9:00 og 20:00
Weekend mellem kl. 10:00 og 16:00
Helligdage lukket

Hvis du oplever, at det ikke følges op på din henvendelse, kan du henvende dig til Ejendomskontoret. Du skal oplyse dit kontonummer og tidspunktet for henvendelsen til henholdsvis Dansk Kabel TV og YouSee, således at det er muligt for Ejendomskontoret at følge op på den manglende service.

Boligboksen

Boksen, der leveres tv-signaler, internet og telefoni er placeret inde i din bolig og du har ansvaret for, at den ikke beskadiges og at strømforsyningen til den er tilstede ved fraflytning. 

Antennebidrag
Alle boliger er tilknyttet bolignettet og betaler derfor et antennegebyr sammen med huslejen – uanset om du bruger bolignettet eller ej.
De udgifter som ligger til grund for beregningen af antennebidraget fremgår i et bilag til det årlige budget, som bliver godkendt på beboermødet i september.

Antennebidraget dækker følgende udgifter:
• Ydelser på lån til etablering og ændring af bolignettet
• Betaling for serviceaftale
• Reparationer, som ikke er dækket af serviceaftalen
• Administrationsbidrag

I forbindelse med etableringen af bolignettet i 2007, blev det besluttet at afdelingen laver aftaler med leverandører af TV-sigmaler, Internet og telefoni, men på en sådan måde, at der ikke er tilslutningspligt. Det medfører at man selv skal tilmelde sig til hhv. YouSee (TV) og Dansk Kabel TV (Internet og telefoni), hvis man ønsker at benytte disse aftaler og dermed også betale direkte til dem, for de valg man tager.

Antenner
Hvis afdelingens bolignet ikke har de programmer, du gerne vil se, kan du søge Ejendomskontoret om at få opsat parabolantenne.
Parabolen må først opsættes efter tilladelse fra Ejendomskontoret og skal være opsat under tagets niveau og højst 1,80 m. i højden fra jordterræn. Parabolen må ikke være synlig fra vej og sti.
Hvis de ønskede kanaler kan modtages i antenneanlægget eller via tilslutning til selektor eller andet, kan der ikke opnås tilladelse til opsætningen af parabolen.
Traditionelle TV- og radioantenner må ikke opsættes.